Μερικά ἀπό τά περιεχόμενά του:
➢ Ἐπαίσχυντον Σύμφωνον Συμβιώσεως ὑπονομεύει τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος. Ἐξέλιπεν ἡ αἰδὼς εἰς τὴν Κυβέρνησιν, ὥστε νὰ προωθῆ τὸ σύμφωνον συμβιώσεως;

➢ Ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος Πατριάρχης καὶ Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐκκλησίας! Τοῦ Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη, Προϊσταμένου τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν.
➢ Ἐπίκειται ἀναθεματισμὸς τῆς Κυβερνήσεως ἐξ αἰτίας τοῦ συμφώνου συμβιώσεως; Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς Σεραφείμ.
➢ Προγαμιαῖαι σχέσεις, πορνεία καὶ Ὀρθόδοξος Πίστις. «Δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ».
➢ Κυριακὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου (Λουκ. ιβ´ 16-21). Αἱ περὶ πλούτου ἰδέαι τοῦ Μ. Βασιλείου. Τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη.
➢ Ἀποκαλύψεις ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ καί ΜΟΝΟΝ εἰς τὸν Ὀρθόδοξον Τύπον. Φρικτοὶ ὅρκοι – ἐρεβώδη μυστικά. Διατί δίδονται εἰς τὰς Στοὰς οἱ φοβεροὶ ὅρκοι; Ποῖα εἶναι τὰ “βαρύτιμα” μυστικά, ποὺ θέλουν νὰ “κρύψουν” οἱ μασόνοι;
➢ Οἱ Βούλγαροι, τὸ Οἰκ. Πατριαρχεῖον καὶ αἱ «Νέαι Χῶραι».
➢ Ἡ ἀριστερὰ ἀπορρίπτει τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων, γιατὶ μαζὶ τοὺς ἔσφαξαν ὁ Κεμὰλ καὶ ὁ Λένιν! Γράφει ὁ κ. Γ. Δημητρακόπουλος, Συνταξιοῦχος Ἐκπαιδευτικός.
➢ Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ π. Μάρκου διὰ τὰ παιδιά. Τῆς κ. Δήμητρας Γριτσοπούλου, θεολόγου.
➢ Εἰς ἐξέλιξιν μία ἰσχυροτάτη σύγκρουσις ἐντὸς τῶν τειχῶν τοῦ Βατικανοῦ!
➢ Ἀποκλειστικόν: Οἰκουμενιστικὴ ἡ ὁμιλία τοῦ Γέροντος Περγάμου εἰς τὸ Μόναχον.
➢ Ἔκπληξις τῆς Ἱ. Μ. Χίου εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.
➢ Ἡ «Γένεσις» τοῦ μακ. Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Γιαννακοπούλου. Τοῦ κ. Δημητρίου Κτενᾶ, φιλολόγου.
Γεγονότα καί Σχόλια, βιβλιοκρισίαι καί ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ὕλη συμπληρώνουν τό φύλλον.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ