Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Γαβρόγλου, σε πρόσφατη συνέντευξή του στη Βουλή τηλεόραση όταν ρωτήθηκε για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, εάν έχει παραδοθεί στα χέρια των ιδιωτών, απάντησε ότι αυτή η άποψη, δεν είναι σωστή, είναι άδικο να υποστηρίζεται.

Συμφωνούμε, κ. Υπουργέ, είναι άδικο να μην αναφέρετε ποτέ ότι υπάρχουν δομές του υπουργείου, στελεχωμένες από εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα που έχουν επιμορφωθεί με δημόσια χρήματα και έχουν εμπειρία χρόνων στο θεσμό, γεγονός που αποτελεί προστιθέμενη αξία, η οποία πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, διότι αποτελεί σημαντική υποστήριξη και βοήθεια σε αυτήν την κομβική, για τους μαθητές/τριες χρονική περίοδο, ανήκουν στην εκπαιδευτική κοινότητα, έχουν σαφή εικόνα των αναγκών των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων και είναι στη διάθεση της πολιτείας να αξιοποιηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους μαθητές/τριες και στις οικογένειές τους.
«Υπάρχουνε πολλοί αεριτζήδες σε αυτή την ιστορία», δήλωσε, επίσης, ο κ. Υπουργός.
Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό και τι κάνει το υπουργείο για την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους; Γιατί, λοιπόν, δεν ενισχύετε τη δημόσια και δωρεάν παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ώστε να μην ωθούνται οι μαθητές/τριες και οι γονείς σε τέτοιου είδους υπηρεσίες, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία; Είναι καθήκον της πολιτείας να εξασφαλίσει ένα αξιόπιστο δημόσιο και δωρεάν σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, το οποίο θα είναι αξιόπιστο, αποτελεσματικό και σύμφωνο με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα, για να μπορούν ισότιμα όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση να απολαμβάνουν αυτές τις δωρεάν υπηρεσίες του δημόσιου σχολείου.
«Ότι έχουμε κι εμείς πολλές αδυναμίες επ’ αυτού του ζητήματος, κι αυτό είναι σωστό» είπε ο κ. Υπουργός.
Αυτές οι αδυναμίες θα πάψουν με την κατάργηση των δομών; Μήπως θα βελτιωνόταν με την υποστήριξη και πρόθεση του υπουργείου να τις αναβαθμίσει και να τις στελεχώσει επαρκώς;
«Στο εθνικό σχέδιο επιμόρφωσης, ένα από τα στοιχεία θα είναι και τα θέματα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και μάλιστα είμαστε σε συνεννόηση με συγκεκριμένα τμήματα πανεπιστημιακά, που δεν είναι τα Παιδαγωγικά, να πηγαίνουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου, για να κάνουνε κάποιες παρουσιάσεις, που το κάνουν οι άνθρωποι πολλές φορές οικειοθελώς, να κάνουν παρουσιάσεις ως προς το επάγγελμα, ως προς την ειδικότητα κ.λ.π., ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για ένα θέμα που είναι πολύ σύνθετο, το θέμα του Ε.Π.» απάντησε ο κ. Υπουργός.
Πού και πότε κάνουν οι καθηγητές Πανεπιστημίου αυτές τις παρουσιάσεις «οικειοθελώς»; Μήπως αυτές οι παρουσιάσεις οργανώνονται στην πλειοψηφία τους από τα ΚΕ.ΣΥ.Π.; Αναρωτηθήκατε άραγε, εάν είναι ισότιμη η πρόσβαση όλων των μαθητών σε τέτοιες παρουσιάσεις; Πιστεύετε ότι οι ενημερώσεις των μαθητών/τριών από τους καθηγητές των Πανεπιστημίων, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες όλων; Τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ, με τις ορεινές περιοχές, τις νησιωτικές και τις περιοχές που δεν έχουν Πανεπιστήμια;
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρει ο κ. Υπουργός ότι το θέμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού είναι ένα σύνθετο θέμα.
Είναι πράγματι πολύ σύνθετο το θέμα του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, τόσο σύνθετο που να μην αρκεί μια ενημέρωση για τη σχολή, αλλά κυρίως η συμβουλευτική διαδικασία, με την οποία θα βοηθηθεί ο νέος και η νέα, για να ανακαλύψει τις κλίσεις του, τα ενδιαφέροντά του, τις προοπτικές. Αυτό είναι όλη η ουσία, την οποία οφείλει να γνωρίζει το υπουργείο και να πειστεί για την αναγκαιότητα του θεσμού. Εάν συνεννωθούν οι δράσεις των υφιστάμενων δομών σύμφωνα με τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την χωροταξική κατανομή των ΚΕΔΔΥ, όπως διαφαίνεται από το σχέδιο νόμου, η παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού θα διαμεσολαβείται από την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και αυτό θα επηρεάσει το χαρακτήρα τους, τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των παιδιών σε αυτές και την ποιότητά τους.
Συγκεκριμένα οι προβλεπόμενες δομές είναι λιγότερες από τα υπάρχοντα ΚΕ.ΣΥ.Π, στελεχώνονται από λιγότερα άτομα και συγκεντρώνονται χωροταξικά σε μια περιοχή πολλές φορές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι η αδυναμία πρόσβασης του μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και μαθητριών στα νέα κέντρα άρα και στις υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, οι οποίες αφορούν όλο το μαθητικό πληθυσμό και τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες.
Στη συνέντευξή του ο κ. υπουργός δήλωσε ότι η Πολιτεία έχει υποχρεώσεις απέναντι στον εκπαιδευτικό και τα σχολεία.
Δεν πρέπει, λοιπόν, να διασφαλίζει την ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση και προετοιμασία για τη ζωή σε όλους τους μαθητές/τριες; Δεν οφείλει να αναγνωρίζει ισότιμα την προσφορά του έργου και των υπηρεσιών όλων των εκπαιδευτικών;
Οι εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τα ΚΕ.ΣΥ.Π. είναι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία, εκπαιδευτικοί της τάξης και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γνωρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό τους καθιστά τους πλέον κατάλληλους να προσφέρουν υπηρεσίες Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η υπηρεσία των στελεχών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. βρίσκεται σε πλήρη συνάφεια και σε ευθεία εξάρτηση με το παρεχόμενο διδακτικό έργο στις σχολικές μονάδες. Καθημερινά βρίσκονται μέσα στη σχολική τάξη. Δυστυχώς όμως δεν αναγνωρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία τους και αυτό αποτελεί κατάφωρη αδικία, όταν μάλιστα γίνονται διακρίσεις και χρεώνεται ως διδακτική η υπηρεσία σε κάποια μόνο στελέχη και όχι σε όλους όσοι βρίσκονται σύμφωνα με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ήδη ορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις, καθημερινά στην τάξη, κοντά στους μαθητές/τριες. Πώς δικαιολογείται ηθικά και νόμιμα αυτή η άδικη μεταχείριση;
Επανειλλημένως έχουμε καταθέσει προτάσεις, οι οποίες στηρίζονται στην εμπειρία μας στην πρωτοβάθμια εφαρμογή του Σ.Ε.Π που μας επιτρέπει να έχουμε σαφή εικόνα των αναγκών των μαθητών/τριών και των σχολικών μονάδων. Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το όφελος των νέων μας και το συμφέρον του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.
Σε μια ύστατη προσπάθειά μας να διασωθεί ο θεσμός του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού σας καταθέτουμε και πάλι τις προτάσεις μας:
• Να αξιοποιείσετε το δίκτυο των ήδη υπαρχουσών δομών, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους μαθητές/τριες σε χώρους, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για να εξασφαλίζεται η παροχή υπηρεσιών και η συμβουλευτική διαδικασία με αποτελεσματικότητα και σεβασμό στο άτομο που συμμετέχει. Οι δομές υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, και υποστηρίζουν καθημερινά το εκπαιδευτικό έργο και τα σχολεία. Αυτό που χρειάζεται είναι η συστηματική υποστήριξή τους, η αναβάθμισή τους, η στελέχωση και η οργάνωση των υπηρεσιών τους σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού έργου. Το οικονομικό κόστος των 79 ΚΕΣΥΠ που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, αντισταθμίζεται από την πληθώρα των αιτημάτων που δέχονται και ικανοποιούν καθημερινά, από τις υπηρεσίες που παρέχουν και από τη σημασία του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών μας.
• Να διασφαλιστεί η αυτενέργεια των υπαρχουσών δομών επαγγελματικού προσανατολισμού με καθορισμένο και σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, όπως ορίζεται ήδη από τις Υ.Α. και να διατηρηθεί η χωροταξική τους κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των περιοχών των σχολείων, τις ανάγκες των οποίων πρέπει να καλύψουν με αριθμό στελεχών αναλογικά των μαθητών/τριών, εάν στόχος των επικείμενων αλλαγών και του νέου φορέα είναι η ισότιμη πρόσβαση και υποστήριξη των σχολείων.
Η δημιουργία του Κ.Ε.Σ.Υ., ως κεντρικού φορέα που θα εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των δομών, την επικοινωνία, την από κοινού συνεδρίαση και το συντονισμό, ώστε να υφίσταται ένα σχέδιο δράσης για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, την επιστημονική εποπτεία του έργου των συμβούλων Ε.Π., τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη, θα λειτουργήσει διευκολυντικά, συμβάλλοντας στην εφαρμογή των δράσεων σε όλα τα σχολεία, εξασφαλίζοντας τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους μαθητές/τριες.
Η συγκέντρωση όμως των υποστηρικτικών δομών σε ενιαίο φορέα, που αναπαράγει τη γραφειοκρατία, την παθογένεια και τελικά την υπολειτουργία σε καμία περίπτωση δε θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση υποστήριξης των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και σχολείων.

Οι Εκπαιδευτικοί Υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. των ΚΕ.ΣΥ.Π.

ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕΠ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ