Από φέτος σε Δημοτικό και Γυμνάσιο θα γίνει η εφαρμογή της «Ελληνικής », για τον έλεγχο της απόδοσης του εκπαιδευτικού συστήματος, σύμφωνα με την κ. Κεραμέως. Τι είπε για την .

Επιμέλεια: Ελπίδα Οικονομίδη

Η κυρία Κεραμέως σε συνέντευξη που έδωσε την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» είπε μεταξύ άλλων για την ελληνική PISA:

«Θα ξεκινήσει από φέτος η Ελληνική PISA αλλά δεν αφορά προσωπική αξιολόγηση μαθητών, καθότι στη διαδικασία αυτή οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ανώνυμη βάση στο τέλος του Δημοτικού και στο τέλος του Γυμνασίου.

Συνιστά ένα εργαλείο αποτίμησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού συστήματος, της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών, του βαθμού επίτευξης προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα για την απόδοση του εκπαιδευτικού συστήματος για να μπορέσουμε να την βελτιώσουμε».

Τι είναι η ελληνική PISA

Στη λογική του διαγωνισμού που γίνεται διεθνώς στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για το επίπεδο των μαθητών σε τρις βασικούς άξονες, το Υπουργείο Παιδείας προτείνει την αντίστοιχη εφαρμογή διαγνωστικών τεστ σε δύο στάδια, στην ΣΤ’ Δημοτικού και Γ’
Γυμνασίου στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Πρόκειται για αποτελέσματα τα οποία δεν θα συνδέονται με τους μαθητές, θα είναι ανώνυμα αλλά θα αποτελούν μία πυξίδα για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και τους αρμόδιους φορείς για το επίπεδο που επικρατεί στις ελληνικές τάξεις. Επίσης, οι επιδόσεις των μαθητών δεν θα έχουν καμία σύνδεση με τον βαθμό των
τετραμήνων τους.

Τι είπε για την

Μετά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των εκπαιδευτικών για την των σχολείων, έχει ξεκινήσει στα σχολεία η διαδικασία της αξιολόγησης; Πότε αναμένεται η επόμενη φάση που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών;

H αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποτελεί καθοριστική προϋπόθεση για να έχουμε καλύτερα σχολεία, αυτά που αξίζουν τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί μας. Και συνιστά μια δοκιμασμένη πρακτική, που εφαρμόζεται χρόνια στη συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών με ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα. Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων διενεργείται από την αρχή της σχολικής χρονιάς και στη χώρα μας, και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν υποβάλει σχετικές αναφορές αξιολόγησης σχεδόν το 60% των σχολείων της χώρας (πάνω από 8.000 σχολεία). Σύντομα ξεκινούν οι διαδικασίες για τις επιλογές συμβούλων εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στο αμέσως επόμενο στάδιο της αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Πρόκειται για συνεχείς διαδικασίες βελτιωτικού χαρακτήρα, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και την ανίχνευση περιθωρίων βελτίωσης, ώστε το σχολείο μας να γίνει συνολικά καλύτερο.