Συνάδελφοι, παραθέτω τα λειτουργικά κενά των δασκάλων (ΠΕ70)

όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά από την . Στον πίνακα κατέγραψα τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε περιοχή. Σημειώνω πως η ανάλυση των στοιχείων έγινε με τα κενά που κοινοποίησαν οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ ( ), τα κενά δηλαδή με τα οποία το υπουργείο πραγματοποίησε τις αποσπάσεις.

Το σύνολο των κενών, που επικαλείται το υπουργείο, ανέρχεται σε 1665

alt

alt

Σάκης Μπιμπισίδης Αναπληρωτής ΠΕ70 Αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ