: Η κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδεία με θέμα: Άνοιγμα Πινάκων για τους Εκπαιδευτικούς βάσει επιστολής των Εκπαιδευτικών αποκλεισμένων λόγω κλειδώματος των πινάκων.

Η ερώτηση:

Με τον νόμο 4589/2019 της προηγούμενης κυβέρνησης προβλέφθηκε το τριετές κλείδωμα των για τους εκπαιδευτικούς και με τον νόμο 4692/2020 που τον αντικατέστησε και ισχύει σήμερα επί υπουργίας σας, διατηρήθηκε το κλείδωμα επί διετία.

Επειδή όσο διαρκεί το κλείδωμα των Πινάκων δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα με συνέπεια να αποκτούν κάποιοι προϋπηρεσία χρόνων που δεν μπορούν να την έχουν οι πτυχιούχοι του 2019 και μετέπειτα. Το κλείδωμα με το νέο νόμο αναφέρεται μεν διετές αλλά είναι στην πράξη τριετές, γιατί αρχίζει να ισχύει από την έκδοση των αποτελεσμάτων της οριστικής κατάταξης που διαρκεί περίπου ένα έτος.

Επειδή σήμερα λόγω του κλειδώματος του προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από επικουρικό πίνακα με σεμινάρια και εκπαιδευτικοί  με περισσότερα προσόντα και γνώσεις μένουν άνεργοι, χωρίς δυνατότητα συμμετοχής στις προκηρύξεις 1ΓΕ, 2ΓΕ, 3ΓΕΑ του , πράγμα που αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούν το άνοιγμα των Πινάκων και τη δυνατότητα να κάνουν αιτήσεις και να συμπεριληφθούν στους πίνακες.

Σας επισυνάπτω της σχετική επιστολή για δικές ενέργειες και παρακαλώ να με ενημερώσετε σχετικά.

Η αναφέρουσα Βουλευτής

Χαρά Κεφαλίδου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

Προς:

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κεραμέως Νίκη

Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μακρή Ζωή

Αξιότιμες κυρίες,

Ως πτυχιούχοι εκπαιδευτικοί, εκφράζουμε την βαθύτατη πικρία μας για το διετές κλείδωμα των πινάκων και θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να δείξετε προσοχή στο αίτημά μας. Συγκεκριμένα, το κλείδωμα των πινάκων μας έχει αποκλείσει από τη διαδικασία συμμετοχής στους πίνακες αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής των προκηρύξεων της 1ΓΕ, 2ΓΕ και 3ΕΑ του

Σύμφωνα με την προκήρυξη, κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία, επομένως δεν μπορούμε να καταθέσουμε νέα Ακαδημαϊκά Προσόντα όπως Διδακτορικό δίπλωμα, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, Κοινωνικά κριτήρια καθώς επίσης και προσόντα τα οποία αποδεικνύουν εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Η απαγόρευση της τροφοδότησης των τελικών αξιολογικών πινάκων με νέα στοιχεία κατά τη διάρκεια ισχύος τους, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, διότι οδηγεί στον αποκλεισμό μας επί δυο χρόνια από τη δυνατότητα διεκδίκησης του διορισμού μας σε θέση αναπληρωτή εκπαιδευτικού. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ενός «κλειστού συστήματος» επετηρίδας αναπληρωτών, δεδομένου ότι οι ήδη συμμετέχοντες στη διαδικασία που έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές θα αποκτήσουν διετή προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και θα προηγούνται σε επόμενη διαδικασία επιλογής.

Η μη τροφοδότηση των πινάκων με νέα στοιχεία για δυο χρόνια, συνιστά ανεπίτρεπτο περιορισμό της επαγγελματικής ελευθερίας μας και του κατοχυρωμένου στο άρθρο 22 του Συντάγματος δικαιώματός μας στην εργασία.

Συνεπώς, η βλάβη που έχουμε υποστεί είναι μεγάλη, καθώς λόγω του διετούς κλειδώματος των πινάκων, χιλιάδες εκπαιδευτικοί αποκλειόμαστε από τις δηλώσεις περιοχών και το δικαίωμα μας στην εργασία. Ζητούμε άμεσα το άνοιγμα των πινάκων. Απαιτούμε να δοθεί η δυνατότητα σε όλες και όλους να κάνουν αιτήσεις ώστε να συμπεριληφθούν στους πίνακες. Καμία και κανένας αποκλεισμένη/ος πια.