Τριπλό ρόλο έχουν οι εκπαιδευτικοί καθώς εκτός από τα διδακτικά τους καθήκοντα ασκούν και αυτά του γραμματέα και του φύλακα όπως αναφέρεται σε

τής Α ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης σχετικά με τις παραβιάσεις στο ωράριο και στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.

Η Α ΕΛΜΕ τονίζει ότι το δήθεν ενδιαφέρον για την ασφάλεια των μαθητών είναι υποκριτικό. «Αυτοί που δε στέλνουν καθηγητές στα σχολεία, που απολύουν τους σχολικούς φύλακες, που κόβουν τις μεταφορές μαθητών, που συγχωνεύουν στοιβάζοντας ασφυκτικά μαθητές, που μετακινούν υποψήφιους της Γ΄ λυκείου από σχολείο σε σχολείο, που δεν μεριμνούν ούτε για τα στοιχειώδη «κόπτονται» για τους μαθητές. Το μόνο που επιδιώκουν είναι εντατικοποίηση της εργασίας και στο χώρο του σχολείου και καλλιέργεια κλίματος φόβου και υποταγής σε καθηγητές και μαθητές».

«Η ασφάλεια των μαθητών είναι όντως ένα κεφαλαιώδες ζήτημα, που όμως όχι απλώς δε λύνεται με την υπερφόρτωση του εκπαιδευτικού προσωπικού με επιπλέον υποχρεώσεις, αλλά επιπλέον δυσχεραίνει το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό τους ρόλο και έργο. Φορτώνοντας τους εκπαιδευτικούς με ολοένα και περισσότερο διοικητικό έργο και την ευθύνη της φύλαξης μαθητών αφαιρούν από την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και τους υποβαθμίζουν στα μάτια των μαθητών τους. Η ασφάλεια των μαθητών στο σχολείο προϋποθέτει επιπλέον βοηθητικό προσωπικό, όπως σχολικούς φύλακες, προσωπικό για απασχόληση ή και βοήθεια στα μαθήματα σε ώρες κενών, καθώς επίσης και χώρο δημιουργικής απασχόλησης και ξεκούρασης των μαθητών» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η ΕΛΜΕ δεν αφήνει ασχολίαστο το γεγονός ότι “προσπαθώντας οι διευθυντές να καλύψουν τις ελλείψεις σε προσωπικό γραμματειακής στήριξης επιβαρύνουν τους εκπαιδευτικούς με εργασίες που δεν ανήκουν σε καμιά περίπτωση στα καθήκοντά τους και το κυριότερο τους αποπροσανατολίζουν από το εκπαιδευτικό τους έργο. Και το χειρότερο είναι ότι παρουσιάζεται το φαινόμενο να συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα (όχι στο επίσημο γιατί αυτό είναι προδήλως παράνομο) ώρες υποχρεωτικής παραμονής στη Γραμματεία του σχολείου. Να ασκεί δηλαδή ο εκπαιδευτικός ρόλο γραμματέα και ρόλο φύλακα!”.

Η Α ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης παραθέτει χωρία της νομοθεσίας για το ωράριο των εκπαιδευτικών, τις ώρες συνεδρίασης του συλλόγου και επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται κανείς να υποχρεώσει εκπαιδευτικό να «απασχολήσει» τους μαθητές για να καλύψει το κενό εκπαιδευτικού που απουσιάζει, αφού η «απασχόληση» δεν εντάσσεται ούτε στο διδακτικό έργο ούτε στα εξωδιδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού.

Παράλληλα καλεί τους εκπαιδευτικούς , εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής κάλυψης κενού ή υπερωρίας, να μην εφαρμόζουν καμιά προφορική εντολή για κάλυψη ωραρίου πέραν του διδακτικού τους.

Καλόγηρος Βασίλειος newsbeast.gr