Η φετινή καθυστέρηση οφείλεται στο ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανέμενε την Υ.Α. για τις προσλήψεις και εκτιμούν ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου, αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων και Ωρομίσθιων Καθηγητών .

Η ανακοίνωση

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28/9/2021 τηλεδιάσκεψη μελών του Δ.Σ. του ΠΑ.Σ.Σ.Δ.Ε. με τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν. κ. Βούτσινο και στελέχη της Γενικής Γραμματείας. Στη συζήτηση παρατέθηκαν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα και σε κάποια σημεία υπήρξε συμφωνία επί της αρχής.

Εισαγωγικά επισημάναμε ότι η Γ.Γ. δεν έχει δείξει για τα Σ.Δ.Ε. ανάλογο ενδιαφέρον με αυτό που έχει επιδειχθεί για τα Δ.Ι.Ε.Κ, με αποτέλεσμα τα προβλήματα να χρονίζουν και να οξύνονται. Ο Γ.Γ. παραδέχθηκε ότι μέχρι τώρα το βάρος είχε πέσει στα Δ.Ι.Ε.Κ, αλλά μας είπε ότι πλέον έχει έλθει η ώρα των Σ.Δ.Ε. Μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη συσταθεί επιτροπή με αποστολή να προτείνει μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα των Σ.Δ.Ε. Τα επιμέρους ζητήματα που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκαιρες προσλήψεις ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και συμβούλων: Ζητήσαμε οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τους συμβούλους, ακόμη και αν τα σχολεία λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, και τα επόμενα χρόνια οι προσλήψεις να μην γίνονται αργότερα από τις 15/10, καθώς χωρίς αυτές είναι αδύνατη η λειτουργία των σχολείων.

Μας εξήγησαν ότι η φετινή καθυστέρηση οφείλεται στο ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ανέμενε την Υ.Α. για τις προσλήψεις και εκτιμούν ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές Νοεμβρίου. Για τα επόμενα χρόνια ο Γ.Γ. συμφώνησε με την θέση μας.

2. Επιλογή υποψηφίων- Αναθέσεις μαθημάτων: Επισημάναμε ότι αρκετά στοιχεία της παρούσας μοριοδότησης για την επιλογή του ωρομίσθιου προσωπικού δεν συνάδουν με τη φυσιογνωμία των Σ.Δ.Ε. Συγκεκριμένα: α) Μείωση της βαρύτητας των μεταπτυχιακών τίτλων στην εκπαίδευση ενηλίκων β) Εισαγωγή μοριοδότησης της βεβαίωσης επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ που δεν έχει σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων γ) Μειωμένη βαρύτητα της διδακτικής εμπειρίας σε Σ.Δ.Ε. σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη διδακτικής εμπειρίας, σε αντίθεση με την αντίστοιχη ρύθμιση για τα Ι.Ε.Κ. δ) Επίτευξη του πλαφόν μοριοδότησης για τη διδακτική εμπειρία σε Σ.Δ.Ε. με μόλις 2-3 έτη προϋπηρεσίας, σε πλήρη διαφοροποίηση με τα ισχύοντα για τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές. Για την υποστήριξη της θέσης μας επικαλεστήκαμε την πρόσφατη συλλογική μελέτη του Διανέοσις με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή της Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ. Κόκκο.

Ο Γ.Γ. υποσχέθηκε ότι θα επανεξεταστεί το σύστημα της μοριοδότησης μετά από διαβούλευση και με το σύλλογό μας. Υποστήριξε ότι η επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ είναι σχετική με την εκπαίδευση ενηλίκων και ότι η ανανέωση του ωρομίσθιου προσωπικού στα Σ.Δ.Ε. δεν είναι κάτι κακό. Ανταπαντήσαμε ότι η επιμόρφωση ΑΣΠΑΙΤΕ αποτελεί γενική παιδαγωγική κατάρτιση, η οποία παρέχεται και από άλλους φορείς, ενώ κατά τη γνώμη μας πρέπει να μοριοδοτείται μόνο η επιμόρφωση- κατάρτιση στην εκπαίδευση ενηλίκων, ενώ ως προς την ανανέωση δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά, απλά υποστηρίζουμε ότι πρέπει να προκύπτει με κριτήρια μοριοδότησης όπου δίνεται βαρύτητα στην εκπαίδευση, την επιμόρφωση και τη διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.

Επισημάναμε την εκτόξευση των ωρών για το πλαφόν στην επιμόρφωση και την ανάγκη επαναφοράς των αναθέσεων μαθημάτων που ίσχυαν το 2010-2011. Ο Γ.Γ. μας είπε ότι θα δει πότε και για ποιο λόγο έγινε η μεγάλη αύξηση στις ώρες επιμόρφωσης, ενώ για τις αναθέσεις παρατήρησε ότι πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, τα πτυχία των οποίων έχουν μεγαλύτερη συνάφεια και συνεπώς πρέπει να προτάσσονται. Εμείς αντιτείναμε τον αποκλεισμό συναδέλφων που έχουν επενδύσει στην επιμόρφωση τους για τις ιδιαιτερότητες που έχουν τα ΣΔΕ.

Ακόμη υπογραμμίσαμε την ανατροπή της πάγιας ρύθμισης για τους υποψήφιους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που προσλαμβάνονταν μόνο όταν είχαν εξαντληθεί οι πίνακες των ιδιωτών και ανέργων, με συνέπεια αυτοί να ανταγωνίζονται πλέον με ίσους όρους συναδέλφους με καθόλου ή αβέβαιο εισόδημα, κάτι που είναι κοινωνικά άδικο.

3. Καθυστερήσεις στις πληρωμές και την καταχώρηση ενσήμων: Οι πληρωμές του ωρομίσθιου προσωπικού γίνονται με καθυστέρηση 2-3 μηνών, ενώ ο προηγούμενος οικονομικός διαχειριστής στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μας είχε διαβεβαιώσει ότι είναι εφικτή η πληρωμή μας κάθε επόμενο μήνα απ’ αυτόν που εργαστήκαμε. Επίσης επισημάναμε ότι τα ένσημα μας για την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί όλα και ότι παρατηρούνται εσφαλμένες εγγραφές. Από τον ΕΦΚΑ μας ενημέρωσαν ότι τα λάθη οφείλονται στο λογιστήριο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. από το οποίο μας απάντησαν ότι έχουν οδηγία για καταχώριση των ενσήμων μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς. Εξηγήσαμε ότι αυτή η καθυστέρηση στερεί από πολλούς συναδέλφους δικαιώματα όπως το επίδομα ανεργίας και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Ο κ. Βούτσινος μας δήλωσε ότι δεν γνώριζε την έκταση του προβλήματος και ότι η οδηγία για καθυστερημένη καταχώριση των ενσήμων σίγουρα δεν προέρχεται από αυτόν, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επικοινωνήσει σχετικά με την ηγεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

4. Αμοιβή για την παιδαγωγική συνεδρίαση: Μέχρι πριν από λίγα χρόνια οι παιδαγωγικές συνεδριάσεις αμείβονταν ως διδακτική ώρα και  είχαν μεγάλη διάρκεια. Μετά την κατάργηση της σχετικής αμοιβής οι συνεδριάσεις έχουν πλέον περιορισμένη διάρκεια, παρά την κομβική σημασία τους. Ζητήσαμε επανέλθει η αμοιβή για αυτές, χωρίς να αποσπάσουμε υπόσχεση από τον Γ.Γ.

5. Συμβάσεις εργασίας – Συμβάσεις έργου: Αν και παρέχουμε εξαρτημένη εργασία υπογράφουμε συμβάσεις έργου, με συνέπειες τη μειωμένη προστασία από την εργατική νομοθεσία και τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας από δημόσιους φορείς. Από την Γ.Γ. μας πρότειναν να το συζητήσουμε σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά.

6. Αυτοματοποιημένο σύστημα αναθέσεων-Ονόματα στους αξιολογικούς πίνακες: Υπογραμμίσαμε ότι με το υφιστάμενο σύστημα παρατηρούνται μεγάλες αδικίες, καθώς υποψήφιοι με χαμηλότερη θέση στους πίνακες αναλαμβάνουν περισσότερες ώρες από άλλους με υψηλότερη θέση και ότι έχουμε προτείνει στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.Β.Ι.Μ. τρόπους για την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών αυτών. Ο Γ.Γ. υποσχέθηκε να ασχοληθεί με το θέμα. Επίσης ζητήσαμε στους αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων να αναφέρονται τα ονόματά τους και όχι οι αριθμοί πρωτοκόλλου, κάτι που βρήκε σύμφωνο και τον κ. Βούτσινο ο οποίος όμως μας επεσήμανε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις από τη Νομική Υπηρεσία.

7. Χρηματοδότηση- Επιμόρφωση: Τονίσαμε ότι για την καλή λειτουργία των σχολείων είναι απαραίτητη η επαρκής χρηματοδότηση που δεν υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια και η επιμόρφωση του ωρομίσθιου προσωπικού. Ο κ. Βούτσινος συμφώνησε και απέδωσε την καθυστέρηση στη χρηματοδότηση σε πρόβλημα που προέκυψε κατά τη διαγωνιστική διαδικασία για ανάδοχο. Υποσχέθηκε ότι θα επικοινωνήσει με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και για τα δύο ζητήματα.

8. Το μέλλον των Σ.Δ.Ε.: Ζητήσαμε τα Σ.Δ.Ε. να περάσουν στον κρατικό προϋπολογισμό και να δημιουργηθούν σ’ αυτά οργανικές θέσεις που θα καλυφθούν με κριτήρια την εκπαιδευτική, επιμορφωτική και διδακτική εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων και ειδικότερα στα Σ.Δ.Ε.,  καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα ίδρυσης Λυκείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

Κλείνοντας τη συνάντηση ο κ. Βούτσινος είπε ότι «τα Σ.Δ.Ε. είναι από τις καλύτερες εκπαιδευτικές δομές…και είναι στην κορυφή του ενδιαφέροντός μας». Από τη μεριά μας τον διαβεβαιώσαμε ότι θα υποστηρίξουμε κάθε θετικό μέτρο, αλλά σε περίπτωση περαιτέρω καθυστερήσεων ή λανθασμένων κινήσεων, δεν θα διστάσουμε να εκφράσουμε δημόσια την κριτική μας.