Η κυβέρνηση της Ν.Δ. διαρρέει στον τύπο ότι υπάρχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία στο Δημόσιο πρέπει να ανατραπούν ολοκληρωτικά τα όρια ηλικίας για χιλιάδες εργαζόμενους, αναφέρει η Προοδευτική ενότητα καθηγητών.

H ανακοίνωση

Με τους ν.4336/2015 και ν.4337/2015 τα όρια ηλικίας για μειωμένη παρέμεναν ίδια και δεν άλλαζαν σε σχέση με αυτά του ν.3865/2010. Σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους είχαν τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη σύνταξη και με αγορά πλασματικών ετών:

Α) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία ως το 2010 (χωρίς ανήλικο τέκνο), στο 60ο και το 55ο έτος αντίστοιχα, διορισμένοι είτε πριν είτε μετά το 1983, όποτε αυτό συμπληρωθεί.

Β) Άνδρες και γυναίκες που είχαν 25ετία το 2011 ή το 2012 (χωρίς ανήλικο τέκνο) μπορούσαν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη, όταν συμπλήρωναν το 56ο ή 58ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα.

Γ) Άνδρες και γυναίκες με 25ετία από το 2013 και μετά αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 62 έτη.

Η διαρρέουσα γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους φέρεται να προτείνει την κατάργηση των προαναφερόμενων ορίων ηλικίας (55, 56, 58, 60) για όσους δεν τα είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31/12/2021.

Απαιτούμε από τον Υπουργό Εργασίας να απορρίψει την εν λόγω γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, -όπως έχει το δικαίωμα-, η οποία ανατρέπει το υπάρχον συνταξιοδοτικό καθεστώς προς το δυσμενέστερο.

Ως Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε έτσι ώστε:

Οι Καθηγητές να θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη σύνταξη:

α) στο 60ο έτος της ηλικίας τους, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη και αναλογικό προσδιορισμό των ετών υπηρεσίας τους και με βάση τα 35 χρόνια εργασίας,

β) στα 30 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και στο 60ο έτος της ηλικίας τους.

Δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης να θεμελιώνεται:

α) στο 58ο έτος της ηλικίας, με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη και αναλογικό προσδιορισμό των ετών υπηρεσίας και με βάση τα 35 χρόνια εργασίας,

β) στα 25 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας και στο 55ο έτος της ηλικίας τους.

Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας να συμπεριλαμβάνεται στα πραγματικά έτη υπηρεσίας χωρίς εξαγορά.