Στην περίπτωση που υπάρχει απαρτία οι συμμετέχοντες στην -αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσής τους στο βιβλίο πρακτικών του σχολείου, για να μην υποχρεωθούν να συμμετέχουνσε διαδικασίες αξιολόγησης όπως είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας, κτλ, αναφέρει η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ανακοίνωση

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.) υλοποιώντας την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των προέδρων των ΣΥ.Κ.Π.Ε., που πραγματοποιήθηκε στις 20-09-2021, προχωράει στην κήρυξη απεργίας-αποχής από κάθε διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 Υ.Α. με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων»  (ΦΕΚ Β 4189/10-9-2021) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 33, 34,35 και 36 του Ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111), όπως συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν.4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136). Για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων μας, επιδόθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη δήλωσητης απεργίας-αποχής, γνωστοποιώντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της.

Το Δ. Σ. της Ο. Κ. Π. Ε. καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία-αποχή και να δηλώσουν πριν την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης, ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή από κάθε αξιολογική διαδικασία. Η δήλωση αυτή θα γίνεται σε ειδικό έντυπο (αποστέλλεται συνημμένα) και θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η συνεδρίαση δεν πραγματοποιείται και δεν συντάσσεται πρακτικό. Αν παρ’ όλα αυτά ο Διευθυντής επιμένει στην καταγραφή πρακτικού οι συνάδελφοι υποβάλλουν πάλι τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή, η οποία πρέπει να καταχωρηθεί στο βιβλίο πρωτοκόλλου και αποχωρούν από τη διαδικασία.

Στην περίπτωση που υπάρχει απαρτία οι συμμετέχοντες στην απεργία-αποχή απαιτούν να καταχωρηθεί το περιεχόμενο της δήλωσής τους στο βιβλίο πρακτικών του σχολείου, για να μην υποχρεωθούν να συμμετέχουνσε διαδικασίες αξιολόγησης όπως είναι η δημιουργία ομάδων εργασίας, κτλ.

Η αποχή των εκπαιδευτικών από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/1982 και είναι απολύτως νόμιμη μορφή απεργίας.

Συνάδελφοι/ισσες το Δ. Σ. της Ο. Κ. Π. Ε. σας καλεί να συμμετέχετε μαζικά και μαχητικά στην απεργία–αποχή για την αποτροπή της εφαρμογής της αντιδραστικής αξιολόγησης που επιβάλλει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημίας, η οποία προβλέπει αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, η τήρηση των οποίων επιβαρύνει ήδη διευθυντές, εκπαιδευτικούς και την όλη εκπαιδευτική  διαδικασία.