Το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε προς τις οικείες πίνακες με τις του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018 (μέχρι και του Απριλίου), των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα της χώρας.

Η προθεσμία για την καταχώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών στο , καθορίστηκε έως την Παρασκευή 1-6-2018, προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή η προϋπηρεσία στους υπό κατάρτιση για το 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τις ελέγξουν ως προς τη ορθότητά τους, αφού συνδεθούν στο με τους προσωπικούς τους κωδικούς.