Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για την κατανομή ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ79.01 Μουσικής και ΠΕ86 Πληροφορικής σε σχολεία της βόρειας Ελλάδας.

Η απόφαση

Οι οργανικές θέσεις που μεταφέρθηκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ανατολικής Θεσσαλονίκης με την υπό στοιχεία 161260/Θ2/09-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Μεταφορά οργανικών θέσεων των μονίμων εκπαιδευτικών των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων στη Γενική Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 5775), κατανέμονται σε σχολικές μονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, ως ακολούθως: