Ο κλάδος των ΠΕ80, μετά από ομαδοποίηση 6 ειδικοτήτων, έχει 6 εργαστηριακές αναθέσεις στα ΕΕΕΕΚ, (μαγειρική, αυτόνομη διαβίωση, γραφειακή στήριξη, τουριστικών επαγγελμάτων,τουριστικών επιχειρήσεων, προεπαγγελματικές δεξιότητες), την ανάθεση των μαθημάτων του τμήματος Διοίκησης Οικονόμιας στα ΕΝΕΓΥΛ καθώς και το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Είναι ο 4ος κλάδος με τις περισσότερες προσλήψεις πανελλαδικά.

Αναπληρωτές Καθηγητές ΠΕ80

Μετά την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων για , παρατηρείται μια κατάφωρη αδικία απέναντι στις ειδικότητες του κλάδου μας. Στη συντριπτική πλειοψηφία των τεχνικών ειδικοτήτων, καλύπτεται το 100% των θέσεων που προέκυψαν μετά από τις περσινές μεταθέσεις, κάτι που δεν συμβαίνει με τους ΠΕ80. Σε σύνολο 80 οργανικών κενών δόθηκαν μόλις 66 θέσεις.

Υπάρχουν περιπτώσεις κλάδων με κοινές αναθέσεις μαθημάτων όπου καλύπτεται το 100% του κύριου πίνακα, ανεξαρτήτως αριθμού αιτούντων, ενώ παρατηρούμε ότι εκεί διορίζονται και υποψήφιοι με μηδενική προϋπηρεσία στην ΕΑΕ. Αντιθέτως, στις ειδικότητές μας σε σύνολο 169 εκπαιδευτικών, καλούνται γαι διορισμό οι 66, ποσοστό κάλυψης 39% μόλις. Θα θέλαμε να μάθουμε με ποια κριτήρια έγινε τελίκά η κατανομή καθώς διαπιστώνεται το φαινόμενο της άνισης μεταχείρισης των κλάδων με διαφορετικά κριτήρια κατανομής.

Θα θέλαμε μια ξεκάθαρη απάντηση για το κριτήριο με το οποίο δόθηκε ένας τόσο μικρός αριθμός για στις τεχνικές και εργαστηριακές ειδικότητες για το σύνολο της δευτεροβάθμιας, όταν συνολικά αποτελούν την ραχοκοκαλια των ΣΜΕΑΕ. Πως θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες και τα εργαστήρια, πάλι με αναπληρωτές;
Καλούμε το Υπουργείο και τους αρμόδιους, να ανακοινώσουν εκ νέου κατανομή αποδίδοντας και σε εμάς το σύνολο των οργανικών θέσεών μας