Οι διοικήσεις των ΤΕΙ κατηγορούν ότι η διάταξη “μονιμοποιεί σε βαθμίδες Εκπαιδευτικού Προσωπικού, μέλη του έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων που δεν διαθέτουν τα ελάχιστα προσόντα των βαθμίδων αυτών (έκτακτοι επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες με ελλιπή προσόντα) Σε βάρος ρύθμισης που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για το Κρατικό πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καταφέρεται η τριμελής Γραμματεία των προέδρων των ΤΕΙ, με υπόμνημά της στη βουλή. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται αύριο στην Ολομέλεια.