Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στον υπουργό Παιδείας μέσω επιστολής της. .

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΙΕΛΕ, μέσα στην τελευταία τριετία, αρχής γενομένης τον Ιούλιο του 2020, το ρεύμα του ‘Big Quit’ έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις: περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί σε σύνολο 8.500 έχουν απολυθεί ή παραιτηθεί από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια.

Τα στοιχεία, που προκύπτουν από την έρευνα καθώς και τις στοχευμένες κινήσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν ώστε να διασφαλιστεί η αναβάθμιση της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε συνθήκες διαφάνειας και αξιοκρατίας, συμπεριλαμβάνονται σε επιστολή της ΟΙΕΛΕ προς τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ, κ. Γιώργος Χριστόπουλος, σχετικά με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης επιστολής, «καταγράφονται τα βασικά αίτια της κλιμακούμενης δυσαρέσκειας από πλευράς εκπαιδευτικών, τα οποία οδηγούν στη φυγή τους από τα ιδιωτικά σχολεία. Ειδικότερα, αποτυπώνεται η έλλειψη ηθικών και οικονομικών κινήτρων, η απουσία πρωτοβουλιών επιμόρφωσης και κατάρτισης. Επιπλέον, υπογραμμίζονται σοβαρότατες παραβιάσεις της νομοθεσίας – κυρίως απλήρωτη και δια της ψυχολογικής βίας εργασία σε απογευματινές δράσεις, σε summer camps, σε ημέρες και ώρες εκτός του διδακτικού ωραρίου. Η λειτουργία σχολικών μονάδων με αδιαφανή και χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα η μη λειτουργία Συλλόγου Διδασκόντων ή η αναξιοκρατική επιλογή στελεχών των σχολείων. Υπογραμμίζεται ακόμη η ‘εργασιακή εξόντωση’ μέσω της επιμήκυνσης της εργασίας χωρίς αμοιβή και της επέκτασης της τηλεργασίας εκτός εργασιακού ωραρίου».

Το γεγονός ότι οι περισσότερες αποχωρήσεις εκπαιδευτικών σημειώνονται σε ιδιωτικά σχολεία, τα οποία αποδεικνύονται ‘ανεπαρκή’ σε ό,τι αφορά το σεβασμό των εργασιακών τους δικαιωμάτων, παραπέμπει «στο ανορθολογικό νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 4713/20200) που γεννά συνθήκες υπερεκμετάλλευσης των εκπαιδευτικών, πολύ κακές εργασιακές συνθήκες, κυρίως σε μικρά ιδιωτικά σχολεία και σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, έλλειψη ηθικών και οικονομικών κινήτρων», όπως εξηγεί ο κ.Χριστόπουλος.

Προς την κατεύθυνση της επίλυσης του προβλήματος – αν και όχι ‘πανάκεια’ – η ΟΙΕΛΕ προτείνει στον υπουργό Παιδείας την επαναφορά, για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, της διάταξης που προβλεπόταν στο άρθρο 22 του Ν. 3577/2007, σύμφωνα με την οποία ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός έχει την επιλογή να υπηρετήσει τη θητεία του ως αναπληρωτής στο ιδιωτικό σχολείο που ήδη διδάσκει μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Όπως αναφέρει η διάταξη αυτή ‘η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών …. στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο’.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ θεωρεί πως «η επαναφορά της εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης, θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στη φυγή των εκπαιδευτικών, καθώς θα υπερισχύσει η επιθυμία τους να παραμείνουν κοντά στην οικογενειακή εστία ενώ ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων θα υποχρεωθούν να τους δώσουν κίνητρα για να παραμείνουν στο σχολείο, που ήδη υπηρετούν».