Κάλεσμα σε διαδικτυακή συνάντηση από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

«Κάλεσμα των ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών της Αττικής σε διαδικτυακή συνάντηση από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής» Αγαπητοί/ες συνάδελφοι, Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής επί σειρά ετών έχει αναδείξει αιτήματα των κλάδων του ΕΕΠ κι έχει αγωνιστεί γι’ αυτά.

Στο πλαίσιο του γόνιμου διαλόγου με τα μέλη μας και στη συνέχιση των διεκδικήσεων, αποφασίστηκε από το Δ.Σ., εξαιτίας των δυσκολιών μετακίνησης και συγκεντρώσεων λόγω Covid-19, να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά συνάντηση των ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών της Αττικής.

Ο ΣΕΕΠΕΕΑ Αττικής καλεί τους ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών που εργάζονται στην Αττική, μόνιμους και αναπληρωτές, σε συνάντηση μέσω της πλατφόρμας ZOOM, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε τη φόρμα συμμετοχής που πρέπει να συμπληρώσετε:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-qLP29V2eOh5qKV5NZuGeZ8pMLKRp-S6gkVSU-_6EWRcj4w/viewform?usp=pp_url

Αφού συμπληρώσετε και υποβάλλετε τη φόρμα θα σας σταλεί, πριν την ορισθείσα ημερομηνία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο σύνδεσμος από τον οποίο θα έχετε πρόσβαση στην διαδικτυακή συνάντηση.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, τα οποία προέκυψαν από αιτήματα συναδέλφων, είναι:

1. Θέματα καθηκοντολογίου και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι ΠΕ30 στις Δομές που υπηρετούν στην Περιφέρεια Αττικής.

2. Ο ρόλος των Κ.Λ. στη γενική εκπαίδευση μετά τις αλλαγές με τον ν. 4547/2018

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» -τοποθετήσεις/προτάσεις για τη διατήρηση και ενδυνάμωσή του. 3. Διεκδίκηση για τη δημιουργία Σχολικών Διεπιστημονικών Κοινωνικών Υπηρεσιών.

4. Δημιουργία χαρτογράφησης υπηρεσιών και τράπεζας υλικού που αφορούν τον κλάδο.

5. Προτάσεις ΠΕ30 για διεκδικήσεις στην εκπαίδευση σε αξιολογικα εργαλεία, συνθήκες και θέσεις.

6. Σύσταση ομάδων εργασίας Κ.Λ. 8. Ο ρόλος των Κ.Λ. στη γενική εκπαίδευση μετά τις αλλαγές με το νέο νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ Α) «Αναβάθμιση του Σχολειού και άλλες διατάξεις».

-Τοποθετήσεις/προτάσεις για τη διατήρηση και ενδυνάμωσή του, καθώς και αντιμετώπιση των ζητημάτων αντιποίησης των επαγγελμάτων του κοινωνικού λειτουργού και του ψυχολόγου που ανακύπτουν από αυτόν. Συντονιστές: Χατζηδρόσου Δέσποινα, ΠΕ30, Γ. Γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, 1ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Βολκίδης Μιχάλης, ΠΕ30, Οργανωτικός Γραμματέας ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αν. μέλος ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής και ΙΜΕΓΕΕ, 2ο ΚΕΣΥ Α΄ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ