«Υποβλητέα στοιχεία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2013 – 2014»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/06/2014 - 22:43 | Author: Newsroom Ipaidia

Προκειμένου να συντάξουμε την ετήσια γενική έκθεση στο τέλος του τρέχοντoς διδακτικού έτους για τη δραστηριότητα, την κατάσταση και τις ανάγκες των Σχολείων αρμοδιότητάς μας, παρακαλούμε να μας στείλετε με τη λήξη του διδακτικού έτους:

Α.
Έκθεση λειτουργίας του σχολείου σας, στην οποία να αναγράφονται με την παρακάτω σειρά τα ακόλουθα:
1. Μαθητικό δυναμικό
2. Αλλοδαποί, παλιννοστούντες, μειονότητες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
3. Επίδοση μαθητών
4. Διαγωγή και φοίτηση μαθητών
5. Βραβεύσεις μαθητών
6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
7. Μαθητικές κοινότητες, όργανα λαϊκής συμμετοχής, συνεργασία με άλλους φορείς
8. Αναχωροθετήσεις
9. Διδακτικά βιβλία, διανομή
10.Επισημάνσεις και προτάσεις σε θέματα:
· Οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων
· Εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
11.Πίνακες και διαγράμματα με στατιστικά στοιχεία
Β. Προτάσεις (αν υπάρχουν) για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.
Γ. Πίνακες ή καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα
1. Ονομαστική κατάσταση που να δείχνει τη μόνιμη και θερινή διεύθυνση κατοικίας του διδακτικού προσωπικού που ανήκει οργανικά στο Σχολείο σας μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους (Υπόδειγμα Ι)
2. Ονομαστική κατάσταση που να δείχνει τους εκπαιδευτικούς που θα αναπληρώσουν το Διευθυντή του Σχολείου κατά τις θερινές διακοπές από 01.07.2014 μέχρι και 31.08.2014 (Υπόδειγμα ΙΙ)
3. Πίνακας στον οποίο φαίνονται, κατά είδος τα βιβλία που διαθέτει η σχολική βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Υπόδειγμα ΙΙΙ)
4. Συγκεντρωτικός πίνακας κίνησης μαθητών και αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014 (Υπόδειγμα ΙV)
Loading...


  • europalso   ideascentral