Μαθήματα Μουσικών Σχολείων με δεύτερη ανάθεση σε φιλολόγους

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου στους εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας των Μουσικών Σχολείων και ρύθμιση θεμάτων απόδοσης μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων».

Σύμφωνα με αυτήν ανατίθεται η διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας του Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου, στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας των Μουσικών Σχολείων.

Οι φιλόλογοι έχουν ως Β ανάθεση μαζί με τους ΠΕ32 την Ιστορία της Τέχνης Α Γυμνασίου καθώς και το μάθημα Θεάτρου των τάξεων Α,Β,Γ Γυμνασίου. Τα εν λόγω μαθήματα τα έχουν ως Α Ανάθεση για την Ιστορία της Τέχνης, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ12.02 Αρχιτέκτονες.

Το μάθημα Θεάτρου το έχουν Α ανάθεση οι εκπαιδευτικοί ΠΕ32 Θεάτρου και ΠΕ18.41 δραματικής τέχνης.

Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται μεταξύ των άλλων πως για όσα μαθήματα Γενικής Παιδείας δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα Υπουργική Απόφαση, εφαρμόζεται η 118842/Γ2/17.09.2008 () «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.