Δείτε αναλυτικά τις δύο εγκυκλίους που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τις αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών.

 

Η μια αφορά την αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για απόσπαση μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).

Η άλλη εγκύκλιος αφορά την αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022).