Υπουργείο Παιδείας: Παροχή στοιχείων στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/11/2020 - 21:30 | Author: Newsroom Ipaidia

«Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν», αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωση του.

Κατόπιν ερωτημάτων που αφορούν τη νομιμότητα παροχής από τη διοίκηση των σχολείων στοιχείων/προσωπικών δεδομένων (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας) των γονέων των μαθητών/τριών στους συλλόγους γονέων, προκειμένου οι τελευταίοι να επικοινωνούν με τους γονείς και να τους καλούν στις γενικές συνελεύσεις τους, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985 (Α΄167), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.2621/1998 (Α΄136):

«Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν». Ακόμη, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου, οι σχετικές με τη συγκρότηση οργανώσεων διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών/τριών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Επίσης, η παρ. 2 του άρθρου 1 της με αρ.πρωτ. Δ4/662/23-12-1998 (Β΄77) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε βάσει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 12 του άρθρου 53 του ν. 1566/1985, ορίζει ότι :

«η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι α) το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών του β) στις γενικές συνελεύσεις δεν

καλούνται μόνον τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμη και κατά την έναρξη
των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να
γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή
Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση γονέων και σε κάθε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.»

Αναλυτικά η Εγκύκλιος  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: