Υπουργείο παιδείας: Παράταση αποσπάσεων διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Υπουργείο παιδείας: Παράταση αποσπάσεων διοικητικών υπαλλήλων σε γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό

Εγκύκλιο δημοσίευσε το  σχετικά με την «παράταση απόσπασης διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2021-2022 και ημερολογιακό έτος 2022 για το Νότιο Ημισφαίριο».

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι αρχικά αποσπάστηκαν, βάσει πρόσκλησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Συντονιστικά Γραφεία Εκπαίδευσης Εξωτερικού και οι οποίοι, κατά το τρέχον σχολικό έτος, συνεχίζουν να υπηρετούν και διανύουν το τρίτο έτος (3ο) απόσπασης με επιμίσθιο. Οι ανωτέρω μπορούν να ζητήσουν, με αίτησή τους, την παράταση απόσπασης για δύο (2) ακόμη σχολικά έτη, με τη λήψη στο πρώτο έτος παράτασης του ειδικού επιμισθίου στο εξωτερικό και χωρίς επιμίσθιο στο δεύτερο έτος παράτασης.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του διοικητικού υπαλλήλου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Η παράταση, σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016 (Α΄159), όπως ισχύει, πραγματοποιείται κατόπιν εισήγησης του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών και αξιολόγησης του διοικητικού υπαλλήλου και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων.

Τρόπος υποβολής

Συμπληρώνεται το συνημμένο έντυπο αίτησης παράτασης απόσπασης κατατίθεται στο οικείο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης και ταυτόχρονα αντίγραφό του υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mydocs.minedu.gov.gr/. Για την είσοδο στον σύνδεσμο αυτό απαιτούνται κωδικοί στο TaxisNet. Για όσους δε διαθέτουν τους εν λόγω κωδικούς, η διαδικασία απόκτησής τους αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Αυτοδίκαιη παράταση απόσπασης

Παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους η απόσπαση των διοικητικών υπαλλήλων οι οποίοι βάσει της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας τους εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4415/2016, όπως ισχύουν. Ειδικότερα, η απόσπαση που γίνεται με ανάληψη υπηρεσίας μετά το Α’ τετράμηνο του σχολικού έτους, διαρκεί μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου τετραμήνου του τελευταίου σχολικού έτους και σε κάθε περίπτωση, αν η απόσπαση λήγει κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στη χώρα υποδοχής, όπως αυτή ρυθμίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 4 του ν. 4415/2016 η απόσπαση παρατείνεται αυτοδικαίως και διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους της χώρας απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή ο διοικητικός υπάλληλος υποβάλλει σχετική αίτηση προσκομίζοντας συνημμένα την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αίτηση υποβάλλουν και οι διοικητικοί υπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται παράταση απόσπασης το επόμενο σχολικό έτος, αλλά δεν επιθυμούν την παράταση απόσπασης. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο «ΕΠΙΘΥΜΩ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΜΟΥ» επιλέγουν το «ΟΧΙ».

H εγκύκλιος

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !