Παράταση στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για δύο (2) σχολικά έτη (2022-2023 και 2023-2024, και 2023 και 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου) το πρώτο με επιμίσθιο και το δεύτερο χωρίς επιμίσθιο για συμπλήρωση πενταετίας

Η απόφαση

Παρατείνουμε για δύο (2) σχολικά έτη την απόσπαση των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση πενταετίας, ανά Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης, με τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το πρώτο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2022-2023 και 2023 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού για το δεύτερο έτος της παράτασης (σχολικό έτος 2023-2024 και 2024 του Νοτίου Ημισφαιρίου) και τους θέτουμε στη διάθεση των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης, προκειμένου να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες των περιοχών ευθύνης τους , ως ακολούθως: