Υπουργείο Παιδείας: Οι πίνακες αναπληρωτών στο e-aitisi

Οι έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017


image

image

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
Κύρωση πινάκων.

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
Κύρωση πινάκων.

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ενημερώσεις:
Κύρωση πινάκων ΠΕ18.41
Κύρωση πινάκων ΠΕ08, ΠΕ32
Κύρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04
Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων των ομαδοποιημένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ17.04 (με την προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ17.09), ΤΕ01.12 (με την προσθήκη των ειδικοτήτων ΤΕ01.15, ΤΕ01.17)
Πρώτη ανάρτηση όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πρώτη ανάρτηση ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
Κύρωση πινάκων ΠΕ18.41
Κύρωση πινάκων ΠΕ08, ΠΕ32
Κύρωση πινάκων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04
Ανακοινοποίηση στο ορθό των πινάκων των ομαδοποιημένων κλάδων ειδικοτήτων ΠΕ17.04 (με την προσθήκη της ειδικότητας ΠΕ17.09), ΤΕ01.08 (με την προσθήκη της ειδικότητας ΤΕ01.23), ΤΕ01.12 (με την προσθήκη των ειδικοτήτων ΤΕ01.15, ΤΕ01.17)
Πρώτη ανάρτηση όλων των υπόλοιπων ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πρώτη ανάρτηση ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04

image Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
Ενημερώσεις:

image Πίνακας Κατάταξης Ωρομίσθιων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο
Ενημερώσεις:

alt Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
Ενημερώσεις:
Πρώτη ανάρτηση

alt Πίνακας Αναπληρωτών για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ)
Ενημερώσεις:


ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


alt Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
Ενημερώσεις:
Κύρωση πινάκων ΠΕ08 και ΠΕ11.
Κύρωση πινάκων ΠΕ61/ΠΕ60.50 και ΠΕ71/ΠΕ70.50.