Υπουργείο παιδείας: Οδηγίες για τις μεταβολές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/12/2020 - 14:32 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 13/12/2020 - 17:47

Εγκύκλιο για όσα πρέπει να γίνονται σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022 εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

Α) Ο αριθμός των μαθητών, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές και οι κτιριακές υποδομές με στόχο τη δημιουργία άρτιων, εξοπλισμένων και επαρκώς στελεχωμένων σχολικών μονάδων. Οι προτάσεις συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων πρέπει να γίνονται με βάση τα οριζόμενα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις ιδρύσεων και συγχωνεύσεων, για τις οποίες πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια η ακριβής ονομασία και η έδρα λειτουργίας του νέου σχολείου.

Επιπλέον, για τις περιπτώσεις ιδρύσεων, προαγωγών και συγχωνεύσεων απαιτείται η εξασφάλιση κατάλληλης στέγασης.

Β) τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α΄ 109) όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 και την παρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 και στις με αρ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006, Φ.3/898/97657/Γ1/25-9-2006 (Β΄ 1507) ΚΥΑ για την Π/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 129818/Γ2/16-09-2013 (Β΄ 2451) ΚΥΑ και στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για τη Δ/θμια Εκπ/ση, στη με αρ. πρωτ. 42712/Γ2/20-03-2014 (Β΄ 833) ΚΥΑ, στο άρθρο 116 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και στη με αρ. πρωτ. Φ12/134644/Δ4/08- 08-2017 (Β΄ 2891) ΥΑ για την Επαγγελματική Εκπ/ση και στα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), στο Π.Δ. 603/1982 (Α΄ 117) όπως ισχύει, στις με αρ. πρωτ. 68755/Δ3/26- 04-2017 Υ.Α. (Β΄ 1606), 100575/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) και 100371/Δ3/15-06-2017 Υ.Α. (Β΄ 2103) για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ι) Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1) Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να καταχωρίσουν τις προτάσεις τους μέχρι 30-10-2020 για τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων – κατ’ εφαρμογή του άρθρου 246 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) – και μέχρι 05-11-2020 για τις υπόλοιπες μεταβολές των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τις σχετικές φόρμες στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool, σύμφωνα με τις
αναρτημένες σε αυτό οδηγίες.

Η καταχώριση των προτάσεων-εισηγήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και δεν θα λαμβάνονται υπόψη προτάσεις που αποστέλλονται εγγράφως.

Διευκρινίζεται ότι στις συγκεκριμένες φόρμες δεν υποβάλλονται προτάσεις μεταβολών:
α) πρότυπων-πειραματικών σχολείων και

β) σχολικών μονάδων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

2) Οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), πρέπει εγγράφως να αποστείλουν προς τους Δήμους τις προτάσεις που θα καταχωρίσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή, συγχώνευση, υποβιβασμό, κατάργηση, μετατροπή, προσθήκες/καταργήσεις τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. και τα Ενιαία Ειδικά

3 Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια) για το σχολικό έτος 2021-2022 και να ζητήσουν τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί αυτών, στην οποία ρητά θα προσδιορίζεται το ζήτημα της στέγασης. Σημειώνεται ότι το σχετικό έγγραφο πρέπει να κοινοποιηθεί στην Υπηρεσία μας.

Οι προτάσεις που αφορούν σε μεταβολές ΣΜΕΑΕ της παρούσας, υποβάλλονται αφού έχουν συμπεριλάβει στο σκεπτικό τους την εισήγηση του οικείου Κ.Ε.Σ.Υ.. Επισημαίνεται ότι οι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης πρέπει να αποστείλουν προς τους Δήμους έγγραφο με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν προτείνουν κάποια σχολική μεταβολή.

Στις σχολικές μεταβολές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. συμπεριλαμβάνονται και αιτήματα μεταφοράς έδρας,όπως προβλέπεται με την περ. ζ της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄199), όπως προστέθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17)

3) Oι Διευθυντές Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων θα τις διαβιβάσουν μέχρι 20-11-2020 στο Υ.ΠAI.Θ. και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Αναλυτικά η Εγκύκλιος  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: