Ρυθμίσεις κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή από το . Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν:

1. Επίσπευση συγκρότησης συμβουλίων επιλογής

2. Νομοτεχνικές βελτιώσεις του νόμου για τα ΑΕΙ. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας αυτές είχαν ετοιμαστεί προς κατάθεση κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ενσωματώνοντας σχόλια της συζήτησης.

3. Απλούστευση διαδικασίας χορήγησης άδειας σε ιδιωτικά σχολεία