Υπουργείο Παιδείας: Διοργάνωση Εκδηλώσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση
της εκπαιδευτικής κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση.

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση
της εκπαιδευτικής κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:

1. Να διοργανώσουν σε επίπεδο τμήματος δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών, οι οποίες να αφορούν: α) στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής ετερογένειας.

Για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων όλες οι σχολικές μονάδες θα πρέπει να εναρμονιστούν με όσα ορίζονται: α) στην υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69543 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4810/Β/31-10-2020) που αφορά στη
λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

β) στην υπ’ αριθ. 151978/ΓΔ4/7-11-20 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Τροποποίηση της με αρ. 120126/ΓΔ4/12-9-2020 ΥΑ με θέμα: Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021 (Β΄/3882)», γ) στην υπ’ αριθ. 126965/ΓΔ4/23-09-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και δ) στην υπ’ αριθ. 151977/ΓΔ4/7-11-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ