Τις εκπαιδευτικών  Π.Ε. και Δ.Ε. σε φορείς αλλά και σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα δημοσίευσε το .