Το Υπουργείο ανακοινώνει την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε όλη τη χώρα από το σχολικό έτος 2024-2025

Έτσι, από 62 τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία το 2019, έφτασαν τα 120 το 2022 και από το επόμενο έτος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία, προστίθενται επιπλέον 18 νέα σχολεία, που θα λειτουργήσουν με το νέο τους καθεστώς από το Σεπτέμβριο του 2024. Αυτά είναι τα εξής:

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΔΕ / ΔΠΕ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
1 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Π.Ε. Γ’ ΑΘΗΝΑΣ 9050676 13Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
2 9051632 8Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ.

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
3 ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Π.Ε. ΧΙΟΥ 9510020 3ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
4 9510017 2ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛ. ΧΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 9150006 4Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
6 ΔΥΤ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ.Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2301010 1Ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
7 ΚΡΗΤΗΣ Δ.Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙ 9320002 1Ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
8 9320005 2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
9 Δ.Δ.Ε. ΛΑΣΙΘΙ 3202030 3Ο  ΓΥΜΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΙΕΡΠΑΕΤΡΑΣ
10 3252020 2Ο  ΓΕΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
11 Δ.Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 9500076 7ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
12 9500077 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛ.  ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
13 ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Π.Ε. ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 9190457 2ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
14 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Δ.Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 0351020 2Ο  ΓΕΛ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
15 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 4601032 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

 

 

 

Προχωρούν, επιπλέον, οι διαδικασίες ίδρυσης:

Προτύπου Γυμνασίου στη Λάρισα
Προτύπου Λυκείου στη Λάρισα
Πειραματικού Λυκείου στα Χανιά.

Οι νέες διασυνδέσεις μεταξύ σχολικών μονάδων και οι σχολικές μονάδες με κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ορίζονται ως ακολούθως:

Πρότυπα Σχολεία

Α) Το 2ο Πρότυπο ΓΕΛ Τρίπολης συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Πρότυπο Γυμνάσιο Τρίπολης

B) To Το 1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Καστοριάς συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το Πρότυπο Λύκειο Καστοριάς

Πειραματικά Σχολεία

Α) Το 13ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αγ. Βαρβάρας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 8ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αγ. Βαρβάρας

Β) Το 3ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χίου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠΕ.Σ. με το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χίου

Γ) Το 1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας, το 2ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας, το 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας και το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Ιεράπετρας συνδέονται και αποκτούν κοινό ΕΠ.Ε.Σ

Δ) Το 7ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χανίων συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων

Ε) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ευόσμου συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου

ΣΤ) Το 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Τρίπολης συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης

Η) Το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας συνδέεται και αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην ανάδειξη και ενθάρρυνση μαθητών με ταλέντα και ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες, που εισάγονται με εξετάσεις.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, που εισάγεται σε αυτά με ηλεκτρονική κλήρωση. Επιπλέον, επιδιώκεται η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π..

Η Υπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε σχετικά: «Τα τελευταία 4 χρόνια υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση του θεσμού των Πρότυπων και των Πειραματικών Σχολείων και για διεύρυνση του δικτύου τους. Στόχος είναι μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα να έχουν πρόσβαση στα εξαιρετικά αυτά σχολεία τα οποία συμβάλλουν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την πιλοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε να καλλιεργηθούν και διαχυθούν οι βέλτιστες εκπαιδευτικές μέθοδοι, πρακτικές και εργαλεία σε όλα τα σχολεία της χώρας.»

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ