ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων-Οι οριστικές αποφάσεις για όλα τα σχολεία της χώρας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/04/2014 - 08:40 | Author: Newsroom Ipaidia
Αθήνα 15/4/2014
Αρ.πρωτ 59161/Γ2
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1.Το Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 274)
2.Την με αρ. πρωτ. 139628/Γ2/01-10-2013 Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 2530).
3.Το με αρ. πρωτ. 48508/Γ2/31-03-2014 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
4.Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε
Την επικύρωση των κάτωθι Αποφάσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης για την αναπλήρωση των ημερών που προέκυψαν από τη διακοπή της διδασκαλίας των μαθημάτων λόγω κατάληψης στις 23, 24 και 25 Απριλίου 2014:
1)ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ: Φ.2.4/3387/03-04-2014, Φ.2.4/3393/03-04-2014, Φ.2.4/3401/03-04-2014, Φ.2.4/3411/03-04-2014, Φ.2.4/3421/03-04-2014
2)ΑΤΤΙΚΗΣ: 4759/04-04-2014 3η Ανακοινοποίηση στο ορθό 11-04-2014
3)ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ:2088/04-04-2014
4)ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ.11/ΚΔ/3403/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3402/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3370/04-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3441/07-04-2014, Φ.11/ΚΔ/3600/10-04-2014
5)ΗΠΕΙΡΟΥ: Φ.2.1/2458/03-04-2014
6)ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: 3178/03-04-2014
7)ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 6487/03-04-2014, 6781/03-04-2014, 6803/03-04-2014, 7256/03-04-2014, 6341/03-04-2014, 6463/03-04-2014
8)ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: 2070/09-04-2014
9)ΚΡΗΤΗΣ: 2864/09-04-2014
10)ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Φ.22.2/2660/04-04-2014
11)ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 3434/04-04-2014
12)ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Φ.αποφ./3332/09-04-2014
Για τις αποφάσεις πατήστε εδώ.

Loading...


  • europalso   ideascentral