ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κομοτηνής 14

11526 Αθήνα

Email:

Δ/νση Ιστοσελίδας:

ΠΛΗΡ.: Κουντούρης Τηλέμαχος 6939415171

Μακεδών Νικόλαος 6972093097

ΠΡΟΣ:

  1. Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας
  2. Βουλευτές των κομμάτων της Βουλής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» και τις αναφορές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Άρθρο 39), και εν όψη της συζήτησής του στη Βουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει να παρατηρήσει τα εξής:

1. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ενίσχυση των σχολικών μονάδων γενικής αγωγής με ειδικό προσωπικό το οποίο να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτούς, τις οικογένειές τους και τη σχολική κοινότητα συνολικά.

2. Το Σχέδιο Νόμου δεν προσδιορίζει βασικά στοιχεία της λειτουργίας των προτεινόμενων υπηρεσιών (κανονισμός λειτουργίας, καθηκοντολόγιο, διαδικασία σύγκλισης, νόμιμη σύνθεση, τρόπος λήψης αποφάσεων), παραπέμποντάς τα σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, γεγονός που θα οδηγήσει σε παρεκτροπές και αστοχίες.

3. Ενώ το αρχικό σχέδιο όριζε ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διάγνωσης Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) το Διευθυντή της σχολικής μονάδας με δικαίωμα ψήφου, το τελικό σχέδιο αφήνει τον Πρόεδρο χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετά από παρεμβάσεις φορέων, που μόνο κοντόφθαλμα βλέπουν το σχολείο και μέσα από στενά συντεχνιακά συμφέροντα, παραβλέποντας ότι ο Διευθυντής είναι όχι μόνο διοικητικός, αλλά κυρίως επιστημονικά και παιδαγωγικά υπεύθυνος στο χώρο αυτό.

Στην διεπιστημονική ομάδα, ο Διευθυντής, ο αξιολογημένος και με διάφορα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα (σε μεγάλο ποσοστό και ειδικής αγωγής, αλλά και ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.ά.) και κυρίως με εμπειρία στη διαχείριση ενδοσχολικών κρίσεων και προβλημάτων αλλά και στην αλληλεπίδραση των παραγόντων που διαμορφώνουν το μικροκλίμα του σχολικού περίγυρου, δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Και ενώ η διεπιστημονική ομάδα θα χρησιμοποιεί μέχρι και τους πόρους του σχολείου και μπορεί να φτάσει σε συνεργασία με αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές για μαθητές του σχολείου και για ζητήματα που αφορούν παιδική κακοποίηση ή γονεϊκή παραμέληση, ο Διευθυντής (ο κυρίως υπεύθυνος για την ασφάλεια των παιδιών), δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Επίσης, τη στιγμή που η ΕΔΕΑΥ εμπλέκεται σε μετεγγραφές μαθητών, συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις της κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της οικογένειάς του, συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους αρμόδιους φορείς, διαδικασίες που εξορισμού αφορούν το Διευθυντή και τα καθήκοντά του, ο Διευθυντής δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Και για ποιο λόγο η διεπιστημονική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ή συμπεριφορικών ή άλλων δυσκολιών ενός μαθητή πρέπει να είναι αντικείμενο ψηφοφορίας και να υπάγεται στον τρόπο λειτουργίας του συλλογικού διοικητικού οργάνου; Καταργούνται, λοιπόν, τα επιστημονικά δεδομένα και, για παράδειγμα, η απόφαση για ένα μαθητή εάν παρουσιάζει ή όχι κάποια μαθησιακή δυσκολία π.χ. δυσλεξία, θα είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και ψηφοφορίας στο διοικητικό όργανο και όχι σε μία διεπιστημονική ομάδα;

Σε μια τέτοια επιτροπή ποιος θα έχει την ευθύνη απέναντι στο νόμο, ποιος θα παραπέμπει και με ποια διαδικασία, ποιος θα συντονίζει και θα προγραμματίζει, ποιος θα έρχεται σε επαφή με τους γονείς και τους λοιπούς φορείς;

4. Τέλος, σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, η στελέχωση των Κέντρων Υποστήριξης ΕΑΕ και των ΕΔΕΑΥ μοιάζει να μην προβλέπει-προϋποθέτει ούτε στο ελάχιστο την απαραίτητη για τέτοιους θεσμούς σταθερότητα του προσωπικού. Αντίθετα, σχεδιάζεται η στελέχωση με Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) από πόρους του ΕΣΠΑ γεγονός που σημαίνει ότι κάθε σχολικό έτος θα έχουμε και διαφορετική σύνθεση της ΕΔΕΑΥ, χωρίς καμία συνέχεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αποδοτικότητα του έργου της. Ταυτόχρονα, το μόνο σταθερό μέλος της Επιτροπής, δηλαδή ο Διευθυντής του σχολείου και Πρόεδρός της, δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου.

Με βάση τα παραπάνω:

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τους Βουλευτές των κομμάτων της Βουλής, εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις του άρθρου 39 του Πολυνομοσχεδίου δεν αποτελούν το βασικό Νομοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής, όπου ελπίζουμε τα πράγματα να διευθετηθούν χωρίς προχειρότητες και συντεχνιακές λογικές, να επαναφέρουν την παράγραφο 4 του άρθρου 39 στην αρχική της μορφή, η οποία προέβλεπε δικαίωμα ψήφου στο Διευθυντή της σχολικής μονάδας και Πρόεδρο της ΕΔΕΑΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ανδριάς Νικόλαος Μακεδών