Υπερωρίες: Κονδύλι 800.000 ευρώ – Έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο του υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/10/2020 - 12:30 | Author: Newsroom Ipaidia
Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2020 - 12:34

Υπερωρίες: Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού παιδείας, Νίκης Κεραμέως, η υπερωριακή απασχόληση έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας.

Αναλυτικά η απόφαση:

Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν των ωρών της
υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανάγκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για τους διοικητικούςυπαλλήλους κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς των ως άνω υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και ειδικότερα από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 31-12-2020.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης. Για κάθε
Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ θα εκδίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότησης
συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης που αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην οποία θα αναφέρονται οι
συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του υπερωριακά παρασχεθέντος έργου, είναι ο Προϊστάμενος της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων
ευρώ (€ 800.000) συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2120201001του Ε.Φ. 1019-206-0000000 του
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Οικονομικού Έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δείτε εδώ αναλυτικά την απόφαση

  • ideascentral

    europalso

Enter your email address: