ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ: Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κεφαλονιά

                  

Συνάντηση με το προσωπικό των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις τους στο Αργοστόλι το υποψήφιο πρυτανικό σχήμα ΙΟΝΙΟ-ΝΙΚΑ με επικεφαλής τον Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο.

 

Κατά την συνάντηση συζητήθηκαν πτυχές του προγράμματος δράσης, όπως αυτό έχει πλέον διαμορφωθεί συμμετοχικά, με την συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο ενός ουσιαστικού διαλόγου. Παράλληλα, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν από συναδέλφους ακαδημαϊκούς που υπηρετούν στα δύο Τμήματα. Η όλη συζήτηση περιέλαβε μεταξύ άλλων θέματα έρευνας, στελέχωσης και υποδομών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ιδιαιτερότητες των δύο Τμημάτων και στο πώς αυτές θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του επικείμενου στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος.

 

Ως υποψήφιο πρυτανικό σχήμα πιστεύουμε ότι και τα δύο ανωτέρω Τμήματα, με τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό τους, αλλά και την υποσχόμενη ερευνητική δυναμική τους, θεμελιώνουν προοπτικές για μια ουσιαστική και μακρόπνοη ανάπτυξη. Η άμεση σύνδεση των Τμημάτων με τη λειτουργία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ιδίως στο πλαίσιο δράσεων για τα τρόφιμα, αλλά και πολιτικών αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων, πρέπει να αποτελέσει μέρος του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος. Υψηλής προτεραιότητας στοχεύσεις για την διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας των δύο Τμημάτων αποτελούν:

α) η δημιουργία κατάλληλων κτιριακών υποδομών για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για την εκπαιδευτική διαδικασία, για την λειτουργία των Εργαστηρίων, αλλά και για την κάλυψη αναγκών σίτισης και στέγασης των φοιτητών. Οι νέες κτιριακές υποδομές θα πρέπει να δρομολογηθούν στην βάση ενός συνολικού σχεδίου το οποίο θα λαμβάνει υπόψιν τις μακροπρόθεσμες ακαδημαϊκές ανάγκες των δύο Τμημάτων,
β) η στελέχωση των Τμημάτων με ακαδημαϊκό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, λαμβάνοντας υπόψιν την αναγκαιότητα σύστασης ενός διοικητικού κόμβου στο νησί της Κεφαλονιάς, στον οποίο θα ενταχθούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που σχετίζονται με την άμεση εξυπηρέτηση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού). Και στον τομέα της στελέχωσης, είναι ύψιστης σημασίας η τεκμηρίωση των υφιστάμενων, αλλά και των μακροπρόθεσμων αναγκών των Τμημάτων, με βάση το δικό τους αναπτυξιακό σχέδιο δράσης, το οποίο άμεσα θα ζητηθεί να συντάξουν ως αυτοδύναμες ακαδημαϊκές μονάδες,
γ) στον τομέα της έρευνας, η υποστήριξη του ακαδημαϊκού προσωπικού με την μορφή της παροχής τεχνογνωσίας και πόρων για το σχεδιασμό ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση, κάτι που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει την αφετηρία για την σύνθεση ενός ισχυρού ερευνητικού αποτυπώματος των δύο Τμημάτων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

 

Επιπλέον, είναι σαφές ότι και τα δύο Τμήματα θα πρέπει να έχουν ενεργό λόγο στην ιδρυματική αποτύπωση των προτάσεων για τον σχεδιασμό της επόμενης προγραμματικής περιόδου, με  έμφαση στην πραγματική – προσανατολισμένη στην τοπική δυναμική – καινοτομία και με εστίαση σε εναλλακτικές μορφές περιφερειακής ανάπτυξης. Παράλληλα, με την προώθηση και στήριξη συνεργειών με άλλα Τμήματα του Ιδρύματος, αλλά και με την σύναψη συνεργασιών με ερευνητικούς φορείς της χώρας, αλλά και διεθνώς, τα δύο Τμήματα μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διαθεματικότητας της έρευνας, αλλά και του διεθνοποιημένου προφίλ του Ιδρύματος.

 

Η ανάδειξη της ακαδημαϊκής ποιότητας και της κρισιμότητας των αντικειμένων που θεραπεύονται από τα δύο Τμήματα πρέπει να ολοκληρώνεται με την ιδρυματικά οργανωμένη προβολή του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου τους στην ευρύτερη κοινωνία. Η προβολή αυτή είναι προϋπόθεση για την επιτέλεση του – θεσμικά ορισμένου – κοινωνικού ρόλου του Ιονίου Πανεπιστημίου. Μόνο έτσι η απαραίτητη μετουσίωση ιδεών σε αποτελέσματα και εκπαιδευτική και ερευνητική καινοτομία μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των παραγωγικών μηχανισμών της κοινωνίας.

 

Για εμάς είναι θεμελιώδης αρχή: δεν αρκεί να συνθέτεις ιδέες. Ως διοίκηση, πρωτίστως θα πρέπει να γνωρίζεις το πώς να τις υλοποιείς. Και να δεσμεύεσαι προκαταβολικά για αυτό.

 

Υποψήφιο πρυτανικό σχήμα:

Υποψήφιος Πρύτανης:
Ανδρέας Φλώρος, Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Κοσμήτορας της Σχολής Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών

Υποψήφιοι Αντιπρυτάνεις:
Ηλίας Γιαρένης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας
Ευστάθιος Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Χριστίνα Μπάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Χριστίνα Μπενέκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Τουρισμού

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ