ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Νέοι πίνακες για τα στελέχη ΚΔΒΜ και προσωρινοί για τα ΣΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/04/2018 - 12:54 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Η με αρ. πρωτ. 5443/324/04.04.2018 Απόφαση Δ.Σ/ έγκρισης συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 660/1/982/5-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΗ3946ΨΖΣΠ-ΤΗΚ) ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ο ΣΚΕΛΟΣ:

Α) ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (3 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΚΑΙ Β) ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (24 ΣΤΕΛΕΧΗ) ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» &  2ο ΣΚΕΛΟΣ: ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «».

2) Τροποποίηση οριστικού πίνακα μετά την εξέταση της Ιεραρχικής Προσφυγής της κας Μαζαράκη Δήμητρας-Νίκης.

3) Δημοσίευση των:

α) Συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων &

β) του τροποποιημένου οριστικού πίνακα.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ

Loading...


  • europalso   ideascentral