Ένας χρόνος έργου στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Απολογισμός για το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020