Ημερίδα: Θεσμοθέτηση των Ψυχολόγων στα σχολεία – Εφαρμογή του Συμβούλου Καθηγητή

Ημερίδα: Θεσμοθέτηση των Ψυχολόγων στα σχολεία – Εφαρμογή του Συμβούλου Καθηγητή

ΗΜΕΡΙΔΑ  Η θεσμοθέτηση των Ψυχολόγων στα σχολεία, η εφαρμογή του Συμβούλου Καθηγητή και η αξιοποίηση της Δικτύωσης των Σχολείων. Μαθήματα για την ελληνική εκπαίδευση από το πρόγραμμα: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» και όχι μόνο.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2019
Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Αθηναίων , Ακαδημίας 50, Αθήνα. Ώρες: 8:00 – 15:30

 • Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν
 • Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ημερίδας παρακαλούνται όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο: https://forms.gle/qe42sqRADaKjNM7v7

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Τα τελευταία χρόνια προτείνονται ή και επιχειρούνται θεσμικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, η εισαγωγή και η λειτουργία των οποίων στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι δύσκολη. Η αναγκαιότητα θεσμοθέτησης του ρόλου του Ψυχολόγου στα ελληνικά δημόσια σχολεία, επιβάλλεται από την ίδια τη σχολική καθημερινότητα. Ο ρόλος του Συμβούλου Καθηγητή αν και ακούγεται και χρησιμοποιείται τυπικά στα ελληνικά πανεπιστήμια, στην πράξη ωστόσο δεν εφαρμόζεται ουσιαστικά. Κρίνεται όμως απαραίτητος τόσο για τα πανεπιστήμια όσο και για τη σχολική εκπαίδευση. Η επίκαιρη και εύηχη αναφορά στη Δικτύωση σχολείων, παρόλο που ακούγεται συχνά -μάλιστα τα τελευταία χρόνια σε επίσημα κείμενα που αφορούν ομάδες σχολείων- στην πράξη αυτή βασίζεται κυρίως σε πρωτοβουλίες μεμονωμένων σχολείων και λιγότερο σε επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές που εκπορεύονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Παρόλο που η εφαρμογή των συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών αποτελεί τελικά ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα υπό την εποπτεία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αν και οι απαρχές του προέρχονται από πρωτοβουλίες σχολείων πολλά χρόνια πριν), στο οποίο οι τρεις βασικοί πυλώνες που προαναφέρθηκαν (Ψυχολόγοι, Σύμβουλοι Καθηγητές και Δικτύωση) έχουν προνομιακή θέση. Το πρόγραμμα, «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ), φαίνεται ότι αρχίζει να σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τη συχνά απαξιωμένη Επαγγελματική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Η ημερίδα έρχεται να αναδείξει αυτούς τους τρεις πυλώνες και τη σημασία τους ευρύτερα στην ελληνική εκπαίδευση, βασιζόμενη κυρίως στα επιτεύγματα, τις δυσκολίες, τις παραλείψεις, αλλά και τη δυναμική του προγράμματος αυτού. Η σχετική συζήτηση γίνεται περισσότερο επίκαιρη, αν λάβουμε υπόψη το (το τέλος της θητείας ενόψει των εκλογών) κλείσιμο του κύκλου μιας κυβέρνησης και το γεγονός ότι μια καινούργια πρόκειται να σχηματιστεί στις αρχές Ιουλίου. Η συχνά διαχρονική κακοδαιμονία που έπεται των κυβερνητικών αλλαγών στη χώρα μας πολύ λίγο φαίνεται να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια των όποιων επιτευγμάτων έχουν προκύψει στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος. Είναι σημαντικό λοιπόν να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια των όποιων επιτευγμάτων έχουν προκύψει στο πλαίσιο του.

Η ημερίδα απαρτίζεται από τρεις κύριες συνεδρίες στις οποίες συμμετέχουν και άτομα που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο ΜΝΑΕ. Στη διάρκειά τους θα υπάρξει επαρκής χρόνος για συζήτηση με το ακροατήριο. Στα διαλείμματα που μεσολαβούν θα εκτίθενται σε poster συναφείς με το ΜΝΑΕ καλές πρακτικές και έρευνες, που αφορούν τα θέματα των συνεδριών και σχετίζονται άμεσα με τα σχολεία.

Τέλος, η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της σχολικής εκπαίδευσης με έμφαση στους καθηγητές και τα στελέχη της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Απευθύνεται, επίσης, σε όσους ασχολούνται με καλές πρακτικές και καινοτομίες ευρύτερα στη σχολική εκπαίδευση, καθώς και στους ψυχολόγους που εργάζονται σε σχολεία ή συνεργάζονται με αυτά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
8.00 -8.30 Εγγραφές
8.30-9.30 Συνεδρία 1: Εισαγωγικά

Συντονίστρια: Αθηνά Κοκκόρη, Διευθύντρια στο 1ο Γυμνάσιο Ιλίου, Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΤμήμαΚοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΤΚΕΠ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)

Χαιρετισμοί
 • Θανάσης Κατσής, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Βασιλική Καραγιάννη, Ψυχολόγος, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ)
 • Θέμης Κοτσιφάκης, Πρόεδρος της Συντονιστικής Ομάδας Έργου του Προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ)
 • Δέσποινα Τσακίρη, Συντονίστριατης Ειδίκευσης «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΠΣ) Εκπαιδευτική πολιτική. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΤΚΕΠ)
 • Γιώργος Μπαγάκης, Συντονιστής της Ειδίκευσης «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» και Διευθυντής του ΜΠΣ Εκπαιδευτική Πολιτική. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση του ΤΚΕΠ

Πλαίσιο της Ημερίδας

 • Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
9.30-11.00 Συνεδρία 2: Ο θεσμός του ψυχολόγου στη σχολική κοινότητα: Εμπειρίες εφαρμογής, προβληματισμοί, προοπτικές
Συντονίστρια: Άννα Λαμπίδη,Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια,Επιστημονικός Συνεργάτης

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)

 • Άννα Λαμπίδη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) και Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ)
 • Μίνα Τοδούλου, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου ΑΚΜΑ
 • Σταυρούλα Μπαζίγου, Ψυχολόγος, 1ο και 2ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας
11.00-11.30 Διάλειμμα και παρουσίαση poster ερευνών (από το ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ) και καλών πρακτικών
11.30-13.00 Συνεδρία 3: Ο θεσμός του Συμβούλου Καθηγητή στην επαγγελματική εκπαίδευση και σε άλλες μορφές εκπαίδευσης

Συντονίστρια:Σοφία Σωτηρίου,Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ), 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου

 • Άννα Σιγανού, π. Σχολικός Σύμβουλος
 • Θανάσης Κονταξής, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και π. Σχολικός Σύμβουλος
 • Αντώνης Χαλικόπουλος, Καθηγητής, 2ο ΕΠΑΛ Χαλκίδας
13:00-13:30 Διάλειμμα και παρουσίαση poster ερευνών (από το ΤΚΕΠ) και καλών πρακτικών
13.30-15.00 Συνεδρία 4: Η αξιοποίηση της δικτύωσης σχολείων στην επαγγελματική εκπαίδευση και ευρύτερα στη σχολική εκπαίδευση (Συμπόσιο)

Συντονίστρια: Χρύσα Λαλαζήση, ΣΕΕ, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής

 • Νίκος Νικολάου, π. Σχολικός Σύμβουλος
 • Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής στο ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
 • Γιάννης Γαβριηλίδης , Καθηγητής, 3οΕσπερινό ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων
15.00-15.30 Συνεδρία 5: Σύνοψη / Κλείσιμο/Προοπτικές

Συντονιστής: Νίκος Φωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής , ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

 • Νίκος Νικολάου, π. Σχολικός Σύμβουλος
 • Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συντονιστής

Γιώργος Μπαγάκης, Υπεύθυνος της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Εκπαιδευτική Πολιτική. Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Οργανωτική ομάδα

Δημήτρης Βασιλείου, Υποδιευθυντής Πειραματικού Λυκείου Αγίων Αναργύρων, Υποψήφιος Διδάκτωρ, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Φλάβια Γκιόκα, φοιτήτριαΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Γιώργος Γκούμας, Διευθυντής στο 5ο Εργαστηριακό Κέντρο Γ’ Αθήνας (Ιλίου), Μεταπτυχιακός φοιτητής στην Ειδίκευση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Μαρία Ελένη, φοιτήτρια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Αθηνά Κοκκόρη, Διευθύντρια στο 1ο Γυμνάσιο Ιλίου, Υποψήφια Διδάκτωρ στο ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ, Λυδία Ράλλη, φοιτήτριαΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Εγγραφές

 • Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
 • Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ημερίδας παρακαλούνται όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο: https://forms.gle/qe42sqRADaKjNM7v7
 • Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: 6977-200946

 

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !