Ημερίδα:Σημεία συνάντησης των προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εντός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εμπλουτισμού της σχολικής πρακτικής με εκπαιδευτικά υλικά που ενισχύουν την καινοτομία και παράλληλα προάγουν τον σεβασμό στη διαφορετικότητα μέσα σε ένα συνεργατικό και δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον, καθώς και την αναγκαιότητα ενίσχυσης των εκπαιδευτικών λειτουργιών που απευθύνονται σε μαθητές διαφορετικής πολιτισμικής και εθνοτικής προέλευσης (και ενόψει των προσφυγικών ροών), το γραφείο του Υφυπουργού κ. Θεοδόση Πελεγρίνη και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα:

«Διαπολιτισμικοί διάλογοι: Σημεία συνάντησης των

προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εντός

του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος»

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 στην Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» στο Κεντρικό Κτίριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι) και ώρα 09.00 – 18.30.

Αντικείμενο της Ημερίδας είναι τα εκπαιδευτικά υλικά/εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων Μαθητών», «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» και «Εκπαίδευση των παιδιών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης/Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».

Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδειχθεί η σημασία αξιοποίησης των υλικών αυτών στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι ώστε να μην αποτελούν παράλληλη δράση για το ελληνικό σχολείο αλλά οργανικά ενταγμένη εκπαιδευτική στρατηγική.

Ομιλητές θα είναι οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και μέλη της επιστημονικής ομάδας των προαναφερθέντων Προγραμμάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (2010-2013). Οι εισηγήσεις θα καλύψουν τέσσερις θεματικές:

  • Ελληνομάθεια και Αναλυτικό Πρόγραμμα: διαγνωστικά εργαλεία- περιεχόμενο διδασκαλίας – εκπαιδευτικά υλικά
  • Εκπαιδευτικά υλικά για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στο γενικό σχολείο – Α/θμια Εκπ/ση
  • Εκπαιδευτικά υλικά για καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις στο γενικό σχολείο – Β/θμια Εκπ/ση
  • Συνεργασία εκπαιδευτικών και επιμορφωτικό υλικό για το σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο

Οι εργασίες της Ημερίδας θα κλείσουν με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης την οποία θα συντονίζει ο Πρόεδρος του ΙΕΠ, Καθ. κ. Γ. Κουζέλης.

Η Ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη της Εκπαίδευσης.