Ημερίδα για την Ηγεσία στη σχολική ηγεσία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/05/2018 - 10:35 | Author: Newsroom Ipaidia

Η ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ  Σάββατο2 Ιουνίου 2018  Αμφιθέατρο «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, Αθήνα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ: Γιατί ημερίδα για την ηγεσία στη σχολική εκπαίδευση;

Όπως εύκολα προκύπτει τόσο από τη σχετική βιβλιογραφία όσο και από τα δύο συναφή συνέδρια που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο εξάμηνο στη χώρα μας, το θέμα της ηγεσίας στη σχολική εκπαίδευση δεν είναι επαρκώς αποσαφηνισμένο στην Ελλάδα.

Γενικότερα, υπάρχουν πολύ διαφορετικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το θέμα αυτό με άμεσες συνέπειες στην αξιοποίηση τους στο πρακτικό επίπεδο και στην καθημερινότητα των σχολείων.

Αν οριοθετήσουμε την ηγεσία (leadership) και τη διαχωρίσουμε από τη διοίκηση (administration) και τη διαχείριση (management), τότε δημιουργείται ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης για τη σχολική εκπαίδευση, το οποίο φυσικά δεν είναι εντελώς αποκομμένο από τα προηγούμενα.

Αν, επίσης, την έννοια της ηγεσίας την θεωρήσουμε ως όραμα, επιρροή, λήψη αποφάσεων, που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο διευθυντή ενός σχολείου, ούτε στο χάρισμα που αυτός, ενδεχομένως, διαθέτει ή δεν διαθέτει, τότε το αναφερθέν πεδίο μελέτης αποκτά πολύ ενδιαφέροντα και αξιοποιήσιμα στοιχεία για τη σχολική κοινότητα.

Είναι γνωστό ότι σε σχέση με τα προηγούμενα, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες, προγράμματα και συζητήσεις, υλοποιήθηκαν πολιτικές, δημιουργήθηκαν θεσμοί που αξιοποιούνται σήμερα στα σχολεία και στις πρακτικές τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, τίθεται ένα απλό και εύλογο ερώτημα, το οποίο δεν φαίνεται να έχει απαντηθεί ακόμα επαρκώς στη χώρα μας: Ως Ελλάδα πού περίπου βρισκόμαστε αναφορικά με την ηγεσία στη σχολική εκπαίδευση;

Η Ημερίδα στο σύντομο χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει, πρόκειται να εστιάσει σε βασικά θεωρητικά, μεθοδολογικά και ιδιαιτέρως σε πρακτικά ζητήματα στην κατεύθυνση αυτή. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν προγράμματα ηγεσίας στη σχολική εκπαίδευση, θεωρητικές, μεθοδολογικές και πρακτικές προσεγγίσεις και θα δοθεί έμφαση στην οπτική των εκπαιδευτικών της τάξης για την αξιοποίησή όλων αυτών στη χώρα μας.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
8.15 -9.00 Εγγραφές
9.00-10.00 Συνεδρία 1: Εισαγωγικά

Συντονίστρια: Ζέτα Μπόκολα, 3ο Λύκειο Παλαιού Φαλήρου και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΤΚΕΠ), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ)
Χαιρετισμοί

Τηλέμαχος Κουντούρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δέσποινα Τσακίρη, Συντονίστρια της Ειδίκευσης «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές και e−Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ: «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση»

Κώστας Δημόπουλος, Συντονιστής της Ειδίκευσης «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ: «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διοίκηση»

Χρήστος Δημητρίου, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Χαράλαμπος Λόντος, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Θανάσης Κατσής, Πρύτανης ΠΑΠΕΛ

Πλαίσιο της Ημερίδας

Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
10.00-11.45 Συνεδρία 2: Προγράμματα ηγεσίας

Συντονίστρια: Ζωή Βιτσάκη, 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου και ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
Carpe Vitam: Leadership for Learning, Θανάσης Σταμάτης, Φιλόλογος

Improving School Leadership, Φάνη Στυλιανίδου, Ερευνήτρια
11.45-12.15 Διάλειμμα
12.15-14.00 Συνεδρία 3: Διερευνήσεις για την ηγεσία στη σχολική εκπαίδευση

Συντονιστής: Γιώργος Μπαγάκης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
Στρογγυλό τραπέζι: Θεωρητική, μεθοδολογική και πρακτική διερεύνηση για την ηγεσία στη σχολική εκπαίδευση

Γιώργος Ιορδανίδης, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Βασιλική Καραβάκου, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: «Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία»

Μανώλης Κουτούζης, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
14.00-15.15

Συνεδρία 4: Συμπεράσματα από την οπτική των σχολείων

Συντονίστρια: Αθηνά Κοκκόρη, 1ο Γυμνάσιο Ιλίου και ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ
Τηλέμαχος Κουντούρης, Διευθυντής στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θοδωρής Οτζάκογλου, Καθηγητής Πληροφορικής Βαρβακείου Προτύπου

Ιορδάνης Παπαδόπουλος, Φιλόλογος, Συντονιστής Κοινωνικών Επιστημών, Γυμνάσιο και Γενικό Λύκειο Κολλέγιο Ψυχικού
15:15-15:30 Σύνοψη / Κλείσιμο

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Συντονιστής

Γιώργος Μπαγάκης, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και Υπεύθυνος της Μονάδας Μεθοδολογίας, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Συμβουλευτική Ομάδα

Γιώργος Ιορδανίδης, Αναπληρωτής καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία»

Τηλέμαχος Κουντούρης, Διευθυντής στο 17ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μανώλης Κουτούζης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Γνωστικό Αντικείμενο «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Θοδωρής Οτζάκογλου, Καθηγητής Πληροφορικής Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου

Οργανωτική ομάδα

Αθηνά Κοκκόρη, Διευθύντρια στο 1ο Γυμνάσιο Ιλίου, Υποψήφια Διδάκτωρας στο ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Παύλος Κοσμίδης, Διευθυντής στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα και Διδάκτορας του ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών

Ζέτα Μπόκολα, Φιλόλογος, Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση του ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Ελένη-Άννα Κούτση, Φοιτήτρια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Αγγελική Μέξια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Κατερίνα Καλή, Φοιτήτρια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Ευγενία Καστρισίου, Φοιτήτρια, ΤΚΕΠ, ΠΑΠΕΛ

Εγγραφές

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναιδωρεάν και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης της ημερίδας παρακαλούνται όσοι πρόκειται να συμμετάσχουν να εγγραφούν ηλεκτρονικά στο:https://goo.gl/forms/6TtjCZRx9l3AanIq1
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Τηλέφωνο: 6977-200946

Διεύθυνση Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αθηναίων: Ακαδημίας 50.

Loading...
  • ideascentral

    europalso