Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων – Εγκύκλιος

Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικών κατηγοριών, ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,δημόσιους και ιδιωτικούς για το σχολικό έτος 2019 –2020

 

Μετην έναρξη του νέου σχολικού έτους 2019-2020,σας υπενθυμίζουμετην ανάγκη διενέργειας υγειονομικών ελέγχων στα σχολεία όλων των βαθμίδων και των ειδικότερων κατηγοριών,όπως ημερήσια και νυχτερινά, δημόσια και ιδιωτικά και στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,δημόσιους και ιδιωτικούς, που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας,σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία,με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

 

Κατά την διενέργεια των υγειονομικών ελέγχων πρέπει να δίνεται προσοχή στην τήρηση της εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις διασφάλισης της υγιεινής της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της διαχείρισης των απορριμμάτων, την γενικότερη τήρηση της καθαριότητας, της επάρκειας του αερισμού και του κλιματισμού ούτως ώστε ο σχολικός πληθυσμός να δραστηριοποιείται σε υγιεινό περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία ανθυγιεινώνεστιών.

Οι κανόνες υγιεινήςπρέπει να τηρούνται σε όλους τους χώρους(αίθουσες διδασκαλίας, αύλειος χώρος, κοινόχρηστοι χώροι)των σχολείων,των βρεφικών,βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμώνσύμφωνα με την σχετ.(δ) Υ.Δ.. Ειδικότερα πρέπει να διαπιστώνεται αν πληρούνται οι όροι σχετικά με τον τακτικό αερισμό των αιθουσών, τον επαρκή καθαρισμόόλων των χώρων, των θρανίων, των γραφείων σε καθημερινή βάση κ.λπ..Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην καθαριότητα και απολύμανση των εγκαταστάσεων των αποχωρητηρίωνκαθώς επίσης στον εφοδιασμό τους με χαρτί,σαπούνι και κάδους απορριμμάτων.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η εγκύκλιος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !