ΙΕΠ: Το Υπ Παιδείας μας απέκλεισε από την Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/11/2015 - 14:28 | Author: Newsroom Ipaidia

Το υπουργείο Παιδείας στην απόφαση που εξέδωσε για την επόμενη φάση της επιμόρφωσης 35.300 εκπαιδευτικών, απέκλεισε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), που είναι ο καθ ύλην αρμόδιος φορέας Επιμόρφωσης, γι αυτό και υλοποίησε και τα προηγούμενα προγράμματα επιμόρφωσης.

Η διοίκηση του ΙΕΠ, αντιδρώντας σ αυτή την απόφαση, απέστειλε επιστολή στον υπουργό Παιδείας Νίκο Φίλη, με την οποία ζητά την ανάκληση της σχετικής απόφασης.
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ κάλεσε το Ινστιτούτο Τεχνολογίας

Υπολογιστών και Εκδόσεων και τα Πανεπιστήμια, αποκλείοντας έτσι το ΙΕΠ, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί η επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β ́επιπέδου Τ.Π.Ε.)
Ειδικότερα οι προτάσεις έργων (πράξεις) θα έχουν ως αντικείμενο:

i. την επιμόρφωση τριάντα χιλιάδων (30.000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες),
ii. την επιμόρφωση πέντε χιλιάδων (5.000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (προχωρημένη επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»),
iii. την εκπαίδευση νέων επιμορφωτών, περίπου τριακοσίων (300), που θα γίνει σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, με στόχο τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά με την προσέγγιση νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη στην επιμόρφωση,
iv. την πιστοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Τ.Π.Ε. Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν διαδικασίες πιστοποίησης βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων ΤΠΕ (Α’ επιπέδου ΤΠΕ), καθώς η πιστοποίηση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ.

Αντικείμενο των προτάσεων έργων (πράξεων) είναι η συνέχιση και η μετεξέλιξη της παραπάνω ολοκληρωμένης επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική πράξη, η οποία είναι ευρύτερα γνωστή ως «Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.».

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή

    ideascentral

    europalso