ΙΕΠ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αίτηση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/07/2018 - 09:57 | Author: Newsroom Ipaidia

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες με κωδικό ΟΠΣ 5004204. (Αρ. πρωτ.: 7513/09.07.2018 & ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6).

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιαυποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες για την κάλυψη των αναγκών υποστήριξης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» της Πράξης «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος», με κωδικό ΟΠΣ 5004204, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 7513/09.07.2018 & ΑΔΑ: 9ΨΝΝΟΞΛΔ-4Ψ6).

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 (7.3) της Πρόσκλησης, είναι 19.07.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

1. Σχετική Πρόσκληση

2. Έντυπο Υποβολής αίτησης

Loading...


  • europalso   ideascentral