ΙΕΠ: Προσκλήψεις για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Προθεσμίες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/07/2018 - 20:19 | Author: Newsroom Ipaidia

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 14 Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες  3 εμπειρογνώμονες, από το Ι.Ε.Π.

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες» (Αρ. πρωτ.: 8388/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΩΠ9ΤΟΞΛΔ-Θ6Π)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως και δεκατέσσερις (14) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, και Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ελεύθερους επαγγελματίες για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 της Πρόσκλησης, είναι έως και το Σάββατο 11.08.2018  και ώρα 19:00.

Σχετική Πρόσκληση

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με τρείς (03) εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.12 για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25 με κωδικό ΟΠΣ 5000065 (Αρ. πρωτ.: 8345/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΨΣΤΓΟΞΛΔ-9ΦΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με τρείς (03) εμπειρογνώμονες για τη Συστάδα Β2.12: Επαγγέλματα Γης για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 25: «Ανάπτυξη περιεχομένου-υλικού επιμόρφωσης νέων κλάδων εκπαιδευτικών και εσωτερική αξιολόγηση Πράξης» της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Τ.Π.Ε.)» με κωδικό ΟΠΣ 5000065, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020,  η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο. (Αρ. πρωτ.: 8345/27.07.2018 & ΑΔΑ: ΨΣΤΓΟΞΛΔ-9ΦΦ)

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, βάσει του άρθρου 7 (7.3) της Πρόσκλησης, είναι 24.08.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Σχετική Πρόσκληση

Έντυπο Υποβολής αίτησης

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso