ΙΕΠ: Ποιά σχολεία θα συμμετάσχουν στη Cité de l' Espace της Γαλλίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/03/2019 - 10:37 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Το ΙΕΠ ενέκρινε την επιλογή και συμμετοχή, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Μαρτίου του 2019, στη Cité de l' Espace της Τουλούζης (Γαλλία), εκπαιδευτικών (ή και μαθητών/μαθητριών κατά περίπτωση) των ακόλουθων σχολείων του ευρωπαϊκού Προγράμματος «Open Schools for Open Societies- (OSOS), κατά σειρά προτεραιότητας:

α) του 9ου Δημοτικού σχολείου Ρεθύμνου ή και

β) του 26ου & 29ου Δημοτικού σχολείου Αχαρνών ή και

γ) του 1ου Γενικού Λυκείου Καισαριανής ή και

δ) του 4ου Γυμνασίου Πετρούπολης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έκαστο σχολείο θα αποφασίσει ποιος/ποια συντονιστής/συντονίστρια ή μέλος/μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Έργου OSOS ή και ποιοι/ποιες μαθητές/μαθήτριες θα συμμετέχουν στην εκδήλωση και θα γνωστοποιήσει τα σχετικά ονόματα στο Ι.Ε.Π..

Σε περίπτωση που από το 1ο επιλεγέν σχολείο (9ο Δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου), δεν μπορούν για οποιοδήποτε λόγο να μετακινηθούν εκπαιδευτικοί ή και μαθητές/μαθήτριες, τότε θα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί (ή και μαθητές/μαθήτριες) από τα σχολεία: 26ο & 29ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών, 1ο Γενικό Λύκειο Καισαριανής, 4ο Γυμνάσιο Πετρούπολης, συνολικά μέχρι τέσσερα άτομα και με συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των 2.000 Ευρώ.

Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών (ή και μαθητών/μαθητριών κατά περίπτωση) θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Αναχώρηση από τον τόπο διαμονής για Τουλούζη στις 12 Μαρτίου 2019 και επιστροφή από Τουλούζη στον τόπο διαμονής στις 14 Μαρτίου 2019.

Τα επιλεγέντα σχολεία θα έχουν την πλήρη ευθύνη για τις διαδικασίες έγκρισης της μετακίνησης των εκπαιδευτικών (ή και μαθητών/μαθητριών κατά περίπτωση) που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Τέλος επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δαπάνη για το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο αποτελεί τον εθνικό συντονιστή του έργου για την Ελλάδα καθώς τα έξοδα μετακίνησης (αεροπορικό εισιτήριο από τον τόπο διαμονής στην Τουλούζη με επιστροφή) και διαμονής των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα καλυφθούν από το Έργο OSOS, με την επιφύλαξη νεότερων δεδομένων από τον υπεύθυνο της διοργάνωσης και τον συντονιστή του Έργου.

Loading...
  • thessalias

    ideascentral

    europalso