Σύμφωνα με το , για τις ανάγκες του έργου Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Πράξη MIS 5035543, θα πραγματοποιηθεί απόδοση τυχαίου αριθμού σειράς κατάταξης για όσους ανήκουν στο μητρώο

Επιμορφωτών Β ́ σε σειρά μη επιλέξιμη όλων των γνωστικών αντικειμένων προκειμένου να επιλεγούν οι επιμορφωτές Β ́ που θα αντικαταστήσουν τους Επιμορφωτές Β’ που έχουν παραιτηθεί αλλά και τους Επιμορφωτές Α’ που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, εφόσον ήδη έχουν αξιοποιηθεί.

Η κλήρωση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης στο χώρο του ΙΕΠ (Τσόχα 36, Αθήνα) τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2021, ώρα 11.30, γραφείο 404 (4ος όροφος).

Εξαιτίας των περιορισμών Covid oι υποψήφιοι/ες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία της κλήρωσης μέσω εξ αποστάσεως σύνδεσής τους στον σύνδεσμο που θα κοινοποιηθεί κατά τη σχετική προσωπική τους ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος.

Η ανακοίνωση του ΙΕΠ