Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τριάντα (30) εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας (δημοτικό) και τριάντα (30) εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας (γυμνάσιο) εκπαίδευσης και συγκεκριμένα

Είναι για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) Γυμνασίου, Φυσικά και Μελέτη Περιβάλλοντος Δημοτικού σε σχολικά τμήματα με μεγάλο ποσοστό μαθητών/τριών με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο, για συμμετοχή σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το ΙΕΠ, το ΑΠΘ και το Athens Lifelong Learning Institute, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου Erasmus+ με τίτλο  Augmented Assessment, που αφορά στη χρήση εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας για την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες (μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό προφίλ)

Το Δελτίο Τύπου

Η πρόσκληση