Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο της Δράσης με θέμα: «Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γ’ και Δ’ τάξεων των Πειραματικών Σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων» και σε συνέχεια της έγκρισης του επιμορφωτικού προγράμματος με την με αρ. 46/24-09-2020 απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π καθώς και της έγκρισης πρόσκλησης και σχεδίου Δράσης με την με αρ. 47/01-10-2020 απόφαση του Δ.Σ του Ι.Ε.Π,

καλεί

τους/τις μόνιμους/-ες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ70, οι οποίοι/-ες ασκούν διδακτικά καθήκοντα στις τάξεις Γ’ και Δ’ των επιλεγμένων Πειραματικών Σχολείων για την αξιοποίηση των iPads ως εκπαιδευτικών εργαλείων,

να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση της Δράσης,

κατά το διάστημα 9-31 Οκτωβρίου 2020.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία,

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ

( https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ )

από τη Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 13:00 έως και την Πέμπτη 08-10-2020 και ώρα 15:00.

Στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες θα δοθεί σχετική βεβαίωση παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.