Συνέδριο που διοργανώνει το , σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), με τίτλο Αναζητώντας τη γνώση: Τα σχολικά εγχειρίδια στο Ελληνικό Κράτος, το οποίο θα διεξαχθεί στις 17-19 Δεκεμβρίου 2021,

στην αίθουσα του Πύργου Βιβλίων της ΕΒΕ στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών δασκάλων και επιστημόνων-ερευνητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.