ΙΕΠ: Αξιολόγηση υποψηφίων εποπτών και πρόσκληση για εγγραφή σε μητρώα αξιολογητών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/11/2020 - 15:05 | Author: Ανθή Ιωαννίδου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Έγκριση του υπ’ αρ. 01/25-11-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων ΕποπτώνΑξιολογητών για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-υ4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ευάγγελος Παππάς, Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση το υπ’ αρ. 01/25-11-2020 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Εποπτών/Αξιολογητών για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» (αρ. πρωτ.: 3474/26-11-2020):

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/25-11-2020

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων Εποπτών/Αξιολογητών για τo Υπομητρώo 17 του γνωστικού πεδίου «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων

«Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.
Σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την υπ’ αρ. 54/19-11-2020 Πράξη του ΔΣ του ΙΕΠ (αρ. πρωτ.12256/20-11-2020, ΑΔΑ:6Ο8ΘΟΞΛΔ-ΡΞΖ) για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων Εποπτών/Αξιολογητών του γνωστικού πεδίου

«Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία» βάσει της υπ’ αρ. 53/12-11-2020 Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης ενεργοποίησης της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού Υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543.

Δείτε την απόφαση  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: