Μέχρι τη Δευτέρα δόθηκε η εντολή στις περιφερειακές διευθύνσεις για ίδρυση των τάξεων υποδοχής ΖΕΠ .

Η κατανομή σε περιφέρειες είναι:

Ενημέρωση από ΠΑΣΑΔ


Αττική 108
Ανατολική Μακεδονία Θράκη 60
Κεντρική Μακεδονία 100
Δυτική Μακεδονία 7
Ιόνια νησιά 6
Πελοπόννησος 25
Βόρειο Αιγαίο 18
Κρήτη 27
Ήπειρος 10
Θεσσαλία 18
Δυτική Ελλάδα 38
Στερεά Ελλάδα 19
Νότιο Αιγαίο 14