Διαβάστε παρακάτω τι ενημερώνει η Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Σ.ΕΚ) σχετικά με την συνταξιοδότηση των εκπαιδευτικών με ανήλικα παιδιά με βάση το νέο ασφαλιστικ

1. Σύμφωνα με τον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο μία μητέρα με ανήλικο παιδί μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 50 ετών, αν είχε θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31.12.2010( δηλ. 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης), με δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών χρόνων μόνο για τα παιδιά για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 25 χρόνων. Το δικαίωμα αυτό δεν μπορούσε και δεν μπορεί να ασκηθεί και από τον πατέρα. Η διάκριση αυτή, αν και καταστρατηγεί την ισότητα των δύο φύλων, είχε περάσει από τη Βουλή.

2. Όσοι θεμελίωναν (και οι δύο γονείς) δικαίωμα σύνταξης το 2011 ( δηλ. 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης), μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 52 ετών, ενώ όσοι θεμελίωναν το 2012 ( δηλ. 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης), μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών. Η θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης μπορούσε να γίνει και για τις δύο περιπτώσεις της παρ.2 με εξαγορά θητείας( σπουδών, παιδιών και στρατιωτικής θητείας). Η εξαγορά απαιτούσε 15ετή πραγματική δημόσια υπηρεσία για αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών και 12ετή συνολική συντάξιμη υπηρεσία για αναγνώριση χρόνου σπουδών. Ο μέγιστος χρόνος εξαγοράς είναι:

a) 4 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2011
b) 5 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2012
c) 6 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2013
d) 7 έτη για όσους θεμελιώνουν το 2014

Σημείωση: Στο μέγιστο χρόνο εξαγοράς συμπεριλαμβάνονται σπουδές και στρατιωτική θητεία, όχι όμως τα παιδιά. Ο χρόνος εξαγοράς για παιδιά προστίθεται επί πλέον στο «μέγιστο χρόνο εξαγοράς». « O χρόνος αυτός ανέρχεται σε ένα (1) έτος για το πρώτο παιδί, σε δύο (2) επιπλέον έτη για το δεύτερο παιδί και σε δύο (2) έτη επιπλέον για το τρίτο παιδί. Από το τέταρτο παιδί και πάνω δεν αναγνωρίζεται πλασµατικός χρόνος».

3. Η αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου μπορεί να υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης προς το ΓΛΚ και δε χρειάζεται να γίνει νωρίτερα. Το ΓΛΚ με την υπ’ αρ. 13725/0092/26.11.2011 εγκύκλιό του αναφέρει: « Η αίτηση από το γονέα, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη συνταξιοδότηση, αφού από καμιά διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας».

4. Με το νέους ασφαλιστικούς νόμους (4336 14.8.2015 και 4337/ 17.10.2015) το δικαίωμα συνταξιοδότησης διατηρείται μόνο για όσους θεμελιώνουν την ηλικία συνταξιοδότησης με βάση τις πιο πάνω παραγράφους 1 και 2 μέχρι 18.8 2015. Μετά «γαία πυρί μειχθήτω». Τα όρια αυξάνονται σημαντικά με βάση τον πίνακα 2 της εγκυκλίου του ΥΠΟΙ, αρ. πρ. 124069/10 ΝΟΕ. 2015. Παράδειγμα α: Εκπαιδευτικός γυναίκα με ανήλικο παιδί το 2010 και με 25 χρόνια ασφάλισης μέχρι 2010, που μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 50 ετών, αν συμπληρώνει την ηλικία των 50 ετών την 20η ΟΚΤ. 2015, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 55 ετών( +5 χρόνια). Παράδειγμα β:Εκπαιδευτικός γονέας με ανήλικο παιδί το 2011, με 25 χρόνια ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι 31.12.2011 που έπρεπε να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 52 ετών, αν συμπληρώνει την ηλικία των 52 ετών το 2016, θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 56 και 9 μηνών( +4 έτη και 9 μήνες). Γ. Εκπαιδευτικός γονέας με ανήλικο παιδί Μέχρι 31.12. 2011 έχει συντάξιμα 22 χρόνια και 21 ημέρες. Μπορούσε να αναγνωρίσει τα χρόνια σπουδών 2(;) + 3 χρόνια για τα παιδιά και έτσι θα θεμελίωνε δικαίωμα σύνταξης το 2011 και με ηλικία στα 52 με βάση την παλιά νομοθεσία. Επειδή 18.8.2015 δεν έχει συμπληρώσει τα 52, αλλά 31.12. 2016 , προστίθεται με βάση τον πίνακα 2 έξι(6) χρόνια και 9 μήνες. Αλλά επειδή θα είναι 56 ετών και 9 μηνών μετά την 1.1.2022 , υπάγεται στη διάταξη με 40 χρόνια υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών . Δηλ. θα περιμένει να φύγει όταν συμπληρώσει την ηλικία των 62 ετών.

5. Ο πίνακας 2 ισχύει μέχρι 31.12.2021. Είναι ευνόητο ότι μετά την 1.1.2022 δεν ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του πίνακα 2 και όλοι συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών ή με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας, ( αλλά η τελευταία διάταξη δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που μπορεί να έχουν διοριστεί μέχρι το 22ο έτος της ηλικίας τους).

6. Με σημερινή απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου που δημοσιεύτηκε στα ΜΜΕ, έγινε δεκτή προσφυγή πατέρα – γονέα με ανήλικο παιδί που είχε 25ετία το 2010 και δεν μπορούσε να κάνει χρήση των διατάξεων που αφορούσαν τη συνταξιοδότηση με ανήλικο παιδί Η διοίκηση ( δηλ. η Κυβέρνηση) με βάση το Σύνταγμα είναι υποχρεωμένη να δεχθεί και να εφαρμόσει την απόφαση. Ίδωμεν!

Για το Δ.Σ της Π.Ε.Σ.ΕΚ

Ο πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Τάσος Σταυρόπουλος Ροζίτα Σουραή

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ