Η ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/09/2019 - 14:23 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Η ΠΕΝΕΛΦΑ προτείνει από το 2014 την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού για την αρτιότερη διεξαγωγή της

ΠΕΝΕΛΦΑ

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού θεσμοθετήθηκε, στο ευρύτερο πλαίσιο του «Κοινωνικού Σχολείου», τον Σεπτέμβριο του 2014 από το Υπουργείο Παιδείας. Ημέρα διεξαγωγής που προτάθηκε είναι η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η ΠΕΝΕΛΦΑ συμφωνώντας με το σκεπτικό της παραπάνω απόφασης και αναγνωρίζοντας τη συμβολή της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού στην καλλιέργεια και προώθηση αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων απαραίτητων για τη δημιουργία ενεργών δημοκρατικών πολιτών, υποστήριξε την παραπάνω απόφαση.
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΠΕΝΕΛΦΑ και Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Β’ Αθήνας κ. Νικόλαος Τριπόδης, το 2014 στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην αρτιότερη διεξαγωγή της στο μέλλον, διενήργησε έρευνα, αποστέλλοντας ερωτηματολόγια σε 150 διευθυντές σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία των Διευθυντών επικρότησαν τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης Ημέρας και πραγματοποίησαν ποικίλες δράσεις συναφείς με τον θεματικό άξονα. Εντούτοις αντιμετώπισαν πολλές δυσχέρειες, οι οποίες οφείλονταν κυρίως στην ημερομηνία διεξαγωγής της.
Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των Διευθυντών:

 Επειδή η ημέρα αυτή ορίστηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, διάστημα κατά το οποίο συνήθως υπάρχουν ελλείψεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες και ο ετήσιος προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, παρουσιάστηκαν λειτουργικές δυσκολίες και ανεπάρκεια του διαθέσιμου χρόνου προετοιμασίας, γεγονός που έκανε σαφές ότι η σωστή προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία είναι δυσχερής.

 Η συμμετοχή του συνόλου των μαθητών στις αθλητικές δραστηριότητες δεν ήταν δυνατή, καθώς δεν είχε λήξει η προθεσμία προσκόμισης του Ατομικού Δελτίου Υγείας.
 Η ήδη υπάρχουσα επιβάρυνση του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολικών μονάδων κατά την έναρξη του έτους με την προετοιμασία των εορτών της 28ης Οκτωβρίου και της 17ης Νοεμβρίου καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το εγχείρημα προετοιμασίας της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού εντός της αυτής περιόδου.
 Σε πολλά σχολεία (ειδικά, μουσικά, διαπολιτισμικά) δεν είχε διευθετηθεί ακόμα το ζήτημα των σχολικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην προσέλευση των μαθητών.

 Η απασχόληση πολλών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε 2 ή και 3 σχολεία είχε ως συνέπεια την παρουσία προβλημάτων συντονισμού, καθώς τα προγράμματα ήταν ακόμη υπό διαμόρφωση.
 Οι νεότεροι τοποθετηθέντες εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν δυσκολία προετοιμασίας των μαθητών τους, καθώς δεν είχαν προλάβει να γνωρίσουν αυτούς επαρκώς, ώστε να οργανώσουν δραστηριότητες ανάλογες με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
 Επιπλέον δυσκολίες ανέκυψαν όσον αφορά στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς μόλις είχε ξεκινήσει η νέα χρονιά.
 Οι μαθητές, ειδικά της Α’ Δημοτικού, Α’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, δεν είχαν εγκλιματιστεί ακόμα στο νέο τους σχολικό περιβάλλον και ήταν διστακτικοί ως προς τη συμμετοχή τους.

 Η τοποθέτησή της στην αρχή του έτους δεν παρείχε τον αναγκαίο χρόνο για κάποια επιμόρφωση ή έστω, για υποστήριξη των εκπαιδευτικών με έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, σχετικό με τη θεματική της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού και με τον τρόπο, με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να συνδεθεί με το μάθημα της σχολικής Φυσικής Αγωγής. Επιπροσθέτως παρατηρήθηκε έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.
 Το μικρό χρονικό διάστημα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς κατέστησε αδύνατη την πρόσκληση γονέων, τοπικών φορέων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων της ευρύτερης σχολικής κοινότητας.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους οι περισσότεροι διευθυντές στην ερώτηση «Έχετε τυχόν πρόταση για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή της ημέρας αυτής τα επόμενα χρόνια και γιατί;» προτείνουν την αλλαγή ημερομηνίας διοργάνωσης της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού.
Λαμβάνοντας υπόψη μας τόσο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες όσο και τις ιδιαιτερότητες του Λυκείου (λόγω Πανελληνίων Εξετάσεων) προτείνουμε η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού να πραγματοποιείται κατά τον εορτασμό της Ολυμπιακής Παιδείας, κατά την 6η Απριλίου, η οποία σε περίπτωση διακοπών Πάσχα, θα μεταφέρεται την τελευταία εβδομάδα πριν τις διακοπές.

Εν κατακλείδι, από το 2014 έχουμε προτείνει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι ο θεματικός στόχος της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού να γνωστοποιείται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να διεξάγεται μετά την παρέλευση εύλογου διαστήματος ώστε η σχολική κοινότητα να έχει τον απαιτούμενο χρόνο προετοιμασίας.
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε σύμφωνη προς τις αρμοδιότητές μας βοήθεια κρίνετε ότι μπορούμε να παράσχουμε. • Το ipaidia.gr στο google news

  Τελευταίες Ειδήσεις

  Ειδήσεις για πανελλήνιες 2020

     • ideascentral

   europalso