από το Γραφείο Τύπου

8 Μαΐου 2012, Δελτίο Τύπου Υπουργείου Παιδείας επί υπουργίας Γ. Μπαμπινιώτη…
«Τέλος, επισημαίνεται πως ο Υπουργός Παιδείας έχει αποδεχθεί επίσης και την υπ’ αριθμ. 4/2012 γνωμοδότηση του ιδίου Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που διασφαλίζει τον έλεγχο της καταχρηστικότητας των απολύσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια.»

Τι αναφέρει η Γνωμοδότηση του Γ’ Τμήματος του ΝΣΚ (4/2012, Συνεδρίαση 9-1-2012); Ότι το δικαίωμα που παραχωρήθηκε στον εργοδότη-ιδιοκτήτη ιδιωτικού σχολείου από το άρθρο 47, παρ. 16 του ν. 3848/2010 για καταγγελία μίας σύμβασης αορίστου χρόνου ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά έτος ανά ιδιωτική εκπαιδευτική μονάδα υπόκειται στον περιορισμό της διάταξης του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, δηλ. ελέγχεται για τυχόν κατάχρηση της άσκησης του δικαιώματος. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, σε περίπτωση που ιδιωτικός εκπαιδευτικός αμφισβητήσει τη νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασής του, η Διοίκηση μέσω των συλλογικών οργάνων της (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ-ΚΥΣΠΕ-ΚΥΣΔΕ) είναι υποχρεωμένη να ελέγξει την καταχρηστικότητα της καταγγελίας.

Όπως προκύπτει και από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, την εν λόγω γνωμοδότηση απεδέχθη και υπέγραψε ο τότε Υπουργός κ. Μπαμπινιώτης.

25 Φεβρουαρίου 2013, Αίτηση Ανακλήσεως (ΑΠ 663/25-2-2013) απόφασης ΚΥΣΔΕ, υπογεγραμμένη από τον νυν Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Γ. Μπαμπινιώτη:

«Με την παρούσα αιτούμαστε την ανάκληση των πράξεων 25/22-11-2011 ΚΑΙ 26/2-12-2011 του ΚΥΣΔΕ με τις οποίες το όργανο αυτό απεφάνθη αρνητικά επί της εκ μέρους της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου του Χ.Λ., εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ …του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού. Ο λόγος που αρνούμαστε την ανάκληση είναι ότι αναρμοδίως και παρά τον νόμο εξέδωσε το ΚΥΣΔΕ τις παραπάνω αποφάσεις αφού το Συμβούλιο αυτό δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει επί της ουσίας της διαφοράς και δη επί των στοιχείων που συγκροτούν την πρόδηλη υπέρβαση, ως απαιτεί για την εφαρμογή του το άρθρ. 281 του Α.Κ.».

Σε διάστημα 9 μηνών ο κ. Μπαμπινιώτης, πλέον μόνο σχολάρχης της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αναιρεί τον ίδιο του τον εαυτό και ακυρώνει την υπογραφή που έθεσε επί της γνωμοδότησης 4/2012. Ως Υπουργός, δηλαδή, απεδέχθη (όπως προκύπτει, άλλωστε και από το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιδιωτική εκπαίδευση) τον έλεγχο της καταχρηστικότητας των καταγγελιών σύμβασης από τα εποπτικά όργανα του Υπουργείου (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ), ως σχολάρχης όμως – και επειδή η δική του απόφαση στρέφεται εναντίον των «συμφερόντων» της εταιρείας του – τον αγνοεί επιδεικτικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Μπαμπινιώτης ερμηνεύει τους νόμους κατά το δοκούν, ενεργώντας ως κράτος εν κράτει. Είναι όμως η πρώτη φορά που για να το πράξει ακυρώνει τον ίδιο του τον εαυτό. Η ενέργεια του κ. Μπαμπινιώτη να προσφύγει ενάντια σε πράξη εποπτικού οργάνου που συνήλθε και αποφάσισε με βάση γνωμοδότηση που ο ίδιος υπέγραψε, πέραν του ότι αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μνημείο διγλωσσίας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ